top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Newsy : Rejestracja Egzotycznych Zwierząt
2008/8/25 11:57:00 ( 4117 odsłon )

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przypomina o obowiązku rejestracji zwierząt należących do gatunków zagrożonych wymarciem (tzw. CITES).

W polskim prawie sprawa handlu zwierzętami chronionymi zapisana została w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r w celu ograniczenia możliwości ich nielegalnego pozyskania. Zgodnie w/w ustawą obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku!

Okazuje się, że wiele osób kupując w sklepie zoologicznym egzotyczne zwierze nie wie o konieczności jego rejestracji. Sklepy zoologiczne przekazują klientowi odpowiednie dokumenty, takie jak np. certyfikaty urodzenia, ale nie informują o konieczności rejestracji w Starostwie Powiatowym. Wymóg rozeznania się, czy nabywany okaz objęty jest obowiązkiem rejestracji ciąży na kupującym!

Obowiązek rejestracji wynika z konieczności przestrzegania prawa, ale prócz aspektu prawnego ważny jest także aspekt środowiskowy. Zwierzęta bezprawnie wwożone często uciekają, lub nawet wypuszczane są na wolność stanowiąc poważne zagrożenie dla rodzimej fauny i flory. Dobrym przykładem są znajdowane w polski wodach okazy piranii oraz dziesiątkujące drobne zwierzęta i ptactwo norki amerykańskie.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*