*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

MOC ŻYWIOŁU W OBIEKTYWIE
2018/6/19 9:15:37 ( 502 XOOPS__READS )

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

"MOC ZYWIOŁU W OBIEKTYWIE"

IDEA: UDOKUMENTOWANIE ZMIAN W PRZYRODZIE SPOWODOWANYCH CZYNNIKAMI METEOROLOGICZNYMI

ZGŁASZANIE FOTOGRAFII DO KONKURSU: KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 ZDJĘCIA WYKONANE PRZEZ NIEGO SAMODZIELNE

FOTOGRAFIA ZGŁOSZONA DO KONKURSU POWINNA PRZEDSTAWIAĆ:

- WPŁYW CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ATRAKCJE KRAJOBRAZU I UROKLIWE PRZYRODNICZO MIEJSCA

- MOC ŻYWIOŁÓW NA TLE WALORÓW PRZYRODNICZYCH.

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC UPŁYWA 28 WRZEŚNIA 2018 R.

REGULAMIN DO POBRANIA TUTAJ


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail