top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

CHROŃMY KLIMAT
2018/4/26 14:33:25 ( 773 odsłon )

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się XXIII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne zorganizowane tradycyjnie z okazji Światowego Dnia Ziemi przez Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie. Partnerem wydarzenia było między innymi Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i  Nadleśnictwo Gniezno.

W ramach prezentacji uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym „Zmiany klimatu – znam, rozumiem, przeciwdziałam”, którego głównym celem było podjęcie szerokiego dialogu na temat przyczyn i konsekwencji zmian klimatycznych.

- W tegorocznej edycji Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych chcemy uświadomić najmłodszym mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego, jak ważne są nasze codzienne działania dla ochrony klimatu i środowiska naturalnego – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Prezentacje niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli gnieźnieńskich szkół. Dzięki temu od wielu lat z powodzeniem motywują do podejmowania twórczych działań promujących ekologię i szeroko pojętą ochronę środowiska. Naszym celem jest również inspirowanie młodych ludzi do obserwacji otaczającej nas przyrody i rozbudzania wrażliwości na jej niezaprzeczalne piękno – dodaje starosta B. Tarczyńska.

W wyścigu o ekologiczne laury pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 6, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 12, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie. Prezentacje zorganizowano w ramach przedsięwzięcia „Środowisko ponad wszystko - konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego” dofinansowane ze środków WFOSIGW w Poznaniu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*