top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

ZIELONA ENERGIA DLA ŚRODOWISKA
2017/10/24 14:23:23 ( 906 odsłon )

Pod hasłem „Zielona energia dla środowiska” Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, wraz z Polskim Klubem Ekologicznym zorganizowało kolejną edycję Gnieźnieńskiego Młodzieżowego Forum Ekologicznego.
 
Impreza poświęcona popularyzacji istotnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska i promocji lokalnych działań ekologicznych, odbyła się 20 października w centrum kultury eSTeDe.

W ramach Forum ogłoszono konkurs plastyczny na wykonanie plakatu promującego odnawialne źródła energii oraz działania na rzecz poprawy stanu środowiska - „Zielona energia i JA”, którego laureatami zostali: Mateusz Żurawski z I LO oraz Maja Koralewska i Zuzanna Walczak reprezentujące gnieźnieński ZSE-O. Wyróżnienia w konkursie otrzymali ponadto: Jakub Woźniak, Bartosz Wiśniewski, Michał Szpikowski, Patryk Grzywaczewski i Jakub Wiśniewski (wszyscy z ZSP nr 2 w Gnieźnie), a także uczennica I LO Weronika Olejniczak.

Tradycyjnie, podczas forum zaprezentowano wykłady tematyczne. Prelekcję zatytułowaną „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę czystości powietrza” przedstawił prof. Antoni Zajdel z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Wykład „Gospodarka niskoemisyjna z wykorzystaniem agrobiomasy” zaprezentował Roman Długi Dyrektor Firmy Asket w Poznaniu, a z tematem „Zielona energia – dlaczego warto?” zapoznała uczestników Kinga Świtalska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ”.

- Założeniem przedsięwzięcia jest uświadomienie mieszańcom potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza – mówi Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Dostrzegając potencjalny problem wzrostu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych Powiat Gnieźnieński w ramach Młodzieżowego Forum Ekologicznego i podobnych przedsięwzięć regularnie zachęca do korzystania z nowoczesnych technologii umożliwiających ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Dzięki dobrej współpracy z wieloma instytucjami zajmującymi się na co dzień szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska, nasze działania docierają do coraz większego grona odbiorców, o czym świadczy dzisiejsze spotkanie, w którym udział wzięło blisko 120 osób – dodaje dyr. M. Musiałowicz.

Młodzieżowe Forum Ekologiczne dofinansowano ze środków WFOSIGW w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Propagowanie edukacji ekologicznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony środowiska, przyrody i klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i promocja OZE”.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*