top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Zielona Energia, czyli moc słońca, wiatru i wody
2017/5/4 9:49:36 ( 765 odsłon )

XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowane są z okazji Światowego Dnia Ziemi przez Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Nadleśnictwo Gniezno.

Celem prezentacji jest upowszechnianie wiedzy z ekologii i ochrony przyrody oraz wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.

21.04.2017 r. prezentacje obejmowały następujące kategorie konkursowe:

  • happening ekologiczny dla przedszkolaków „Słońce, woda, wiatr”,

  • Konkurs plastyczny (klasy I-III) – „Zielona energia czyli moc słońca, wiatru i wody”. Prace zgłoszone do konkursu powinny przedstawiać spostrzeżenia dzieci dotyczące odnawialnych źródeł energii, możliwości wykorzystania energii wiatru, słońca i wody.

  • Konkurs plastyczny (klasy IV-VI) – wykonanie plakatu „Słońce, wiatr i woda  - odnawialna energia alternatywą dla smogu”

  • Turniej klasy IV-VI „Zielona Energia” – szerzenie wiedzy wśród młodego pokolenia i społeczności lokalnej na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie OZE (krzyżówka, puzzle OZE, Prezentacja przygotowanego wcześniej plakatu i hasła, 4 zadania dotyczące OZE w oparciu o prezentację ze strony Zielona Energia)

  • Wykonanie ulotki „Energia odnawialna jako alternatywa dla smogu” (gimnazjum)

  • Wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w moim powiecie” (szkoły ponadgimnazjalne)

Prezentacje dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Propagowanie edukacji ekologicznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony środowiska, przyrody i klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i promocja OZE”.

WYNIKI KONKURSU

PLASTYCZNEGO  KLASY I-III

4 równorzędne nagrody

Dominika Kubicka – SP nr 9 Gniezno

Maja Ostapiak – SP nr 9 Gniezno

Mikołaj Stróżyk – Językowa Szkoła Podstawowa Prymus

Marceli Łączyński – SP nr 12 Gniezno

PLASTYCZNEGO DLA KLAS IV - VI

Wyróżnienia :

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie Alicja Kusz
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Gnieźnie Maria Borowczyk 
  • Szkoła Podstawowa w Niechanowie Zuzanna Lewandowska

III miejsce Szkoła Podstawowa w Niechanowie Tomasz Majewski

      Szkoła Podstawowa Milenium Mikołaj Praczyk

II miejsce Szkoła Podstawowa w Karniszewie Julia Zygmunt

I miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny w Kłecku Zofia Żybura

Turniej klasy IV-VI „Zielona Energia”

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 Gniezno

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 Gniezno

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 Gniezno

Wykonanie ULOTKI - GIMNAZJUM

Trzy główne nagrody i wyróżnienie

Wyróżnienie  - Aleksandra Wilgosz -  Gimnazjum w Trzemesznie

III miejsce - Weronika Stachowiak  Gimnazjum Kłecko

II miejsce – Julia Jakubowska Gimnazjum Łubowo

I miejsce –  Maja Bogucka  - Gimnazjum Kłecko

WYNIKI KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Trzy główne nagrody:

III miejsce - Mikołaj Nowak i Damian Mazur - ZSP nr 2 w Gnieźnie

II miejsce – Jakub Kierczyński i Krystian Jeruzal - ZSP nr 2 w Gnieźnie

I miejsce – Anna Cyranowicz i Karina Małyszka - III LO w Gnieźnie

Mając na uwadze kształcenie zachowań proekologicznych oraz uwrażliwianie młodzieży na rolę ekologii i ochronę przyrody we współczesnym świecie Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje tego typu konkursy.

Gnieźnieńskie Prezentacje budzą duże zainteresowanie wśród młodzieży, motywują do podejmowania twórczych działań w świetle rozważań ekologicznych oraz mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej. Biorąc pod uwagę różnorodność (plastyczny, wiedzy) i charakter konkursu każda placówka może znaleźć coś dla siebie.

Propagowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na polskim rynku wynika z jednej strony z wymogów UE,

Ważne jest by wśród młodych ludzi kształcić umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, inspirować do poszerzania wiedzy, motywować do pracy twórczej oraz rozwijać wrażliwość na otaczającą przyrodę i do tego z całą pewnością przyczynia się konkurs Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*