top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

PRZYRODA TO NAJLEPSZY EKOLOG
2017/5/4 9:43:40 ( 627 odsłon )

„Przyroda to najlepszy ekolog” pod takim hasłem odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego Ekoludek organizowanego przez Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska oraz Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody „Ekoludek” mieszczący się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja edukacji proekologicznej i kształtowanie prawidłowych postaw wobec świata przyrody wśród wychowanków specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej. Tegoroczna tematyka konkursu jest propozycją obserwowania i naśladowania świata przyrody, który najpiękniej i najlepiej uczy nas ekologicznych zachowań. Słowo ekologia na stałe wpisało się do codziennego słownika. Konkurs spotyka się z dużą aprobatą i zainteresowaniem wśród placówek oświatowych. Do konkursu przystąpiły następujące placówki specjalne z Powiatu Gnieźnieńskiego: WTZ z Gniezna, SOSW nr 1 z Gniezna, SOSW nr 2 z Gniezna,  SOSW z Kłecka, WTZ z Kłecka oraz placówki spoza naszego powiatu: SOSW ze Słupcy i ZSS z Wrześni. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Wicestarosta Gnieźnieński – Jerzy Berlik gratulując uczestnikom wykonania ciekawych prac i zaangażowania w sprawy ekologii.

Skala i ponadlokalny charakter konkursu świadczy o dużym zainteresowaniu i chęci propagowania idei ekologicznych. W tym roku, na konkurs wpłynęło 80 prac plastycznych. Wszystkie były kolorowe i zgodne z motywem przewodnim konkursu. Po wnikliwych obradach komisja konkursowa przyznała nagrody:

I miejsce – Angelika Nowicka – WTZ Kłecko

II miejsce – Rafał Chudziński – WTZ Gniezno

III miejsce – Adrian Szymski – SOSW nr 2 Gniezno

Nagrody Specjalne im. Michała Jacoszka otrzymali:

Magdalena Zajdler – SOSW Kłecko

Joanna Zielazna WTZ Gniezno

Michał Lewandowski SOSW Słupca

Dominik Kuchowicz – SOSW nr 1 Gniezno

Nagrody uczestnikom wręczały: Magdalena Musiałowicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Brygida Wieczorek – Starszy Wizytator z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Kamilla Kropidłowska  - Dyrektor SOSW nr 1 w Gnieźnie.

Konkursowi towarzyszyły ekoprezentacje sceniczne wykonane przez:

SOSW ze Słupcy „Przyszłość ziemi zależy od nas”

SOSW z Kłecka „Przyroda – pogromca smogu”

SOSW nr 1 Gniezno „Drzewo, które umiało dawać”

SOSW nr 2 „O tym jak do pięknej rzeki człowiek wpuścił brudne ścieki”.

Z całą pewnością można stwierdzić, ze tegoroczna edycja, biorąc pod uwagę całą oprawę artystyczną począwszy od występów uczestników, ciekawych prac poprzez pięknie udekorowaną salę dostarczyła sporej porcji emocji i wrażeń oraz wzmocniła zainteresowania przyrodnicze.

Konkurs zorganizowano w ramach przedsięwzięcia pn. Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą oraz propagujące działania przyjazne środowisku na terenie powiatu gnieźnieńskiego” i dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*