top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

„ Każdy z nas zyska na ochronie środowiska"
2016/11/30 9:56:00 ( 839 odsłon )

Cykl audycji „ Każdy z nas zyska na ochronie środowiska- promocja działań na rzecz ochronny środowiska, przyrody i ekologii na terenie powiatu gnieźnieńskiego i sąsiednich powiatów poprzez emisję audycji radiowych”

W projekcie trwającym od października  do listopada 2016r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  Magdalena Musiałowicz- Dyrektor Wydziału Ochrony  Środowiska oraz Marcin Makohoński- Dyrektor Wydziału  Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji spotykali się ze słuchaczami  Radia Gniezno na żywo cykliczne w  6 audycjach radiowych zawsze o godzinie 15.00. Podsumowaniem audycji były  konkursy dla słuchaczy o szerokiej tematyce z zakresu ochrony środowiska.Tematyka audycji była następująca:

  • Racjonalna gospodarka odpadami- likwidacja wyrobów zawierających azbest obowiązek , konieczność, poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu.
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi , melioracje, turystka wodna

na terenie powiatu  gnieźnieńskiego.

  • Ochrona przyrody, środowiska naturalnego  i racjonalna gospodarka leśna

na terenie powiatu  gnieźnieńskiego.

  • Powiat Gnieźnieński jako miejsce bogate i ciekawe przyrodniczo, gospodarstwa agroturystyczne, w których można zasmakować zasad ekologicznego i zdrowego stylu życia oraz ścieżki i szlaki rowerowe, które koniecznie trzeba przejechać.
  • Odnawialne źródła energii rynek zielonych energii szansą rozwoju powiatu gnieźnieńskiego. Biomasa Zloty Węgiel  Powiatu Gnieźnieńskiego Rolnictwo jako baza niezależności energetycznej.
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez działania edukacyjne związane z racjonalną  gospodarką wodną, odpadami, ekologią i ochroną przyrody   na ternie powiatu gnieźnieńskiego.

Aby uatrakcyjnić audycie i przekazać fachową wiedzę oraz ciekawostki z zakresu ochrony środowiska w audycjach brali udział również oprócz  pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie także eksperci i goście.  W zakresie ochrony przyrody i miejsc ciekawych byli to eksperci - ze Stowarzyszenia  Kasztelania Ostrowska Prezes Stowarzyszenia Maciej Jedrzejczak i Natalia Olejnik z Uniwersytetu   A. Mickiewicza w Poznaniu,  z zakresu gospodarki wodnej żeglarstwa i turystyki wodnej komandor Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej Horyzont, Gnieźnieński Oddział PTTK -Paweł Czudowski, z zakresu OZE oraz wykorzystania biomasy – Roman Długi Dyrektor firmy Asket zajmującej się produkują złotego węgła. Audycje i konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i przekonały słuchaczy , że by chronić środowisko naturalne nie trzeba od nas wiele wysiłku, wystarczy żyć z naszym otoczeniem w symbiozie, wyrobić w swoim życiu  poczucie odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze oraz kształtować właściwe postawy wobec środowiska.

Audycje i konkursyrealizowane były w Radiu Gniezno w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*