top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

„Ekologiczne ozdoby adwentowo-świąteczne"
2016/11/10 15:01:11 ( 1429 odsłon )

W czwartek 27 października br. pod hasłem: „Ekologiczne ozdoby adwentowo-świąteczne” przeprowadzono szóstą edycję Międzypowiatowych Warsztatów Ekologicznych, w których udział wzięło 6 placówek specjalnych z Gniezna, Kłecka, Wrześni i Słupcy.

                              Głównym celem warsztatów, zorganizowanych przez Szkolny Klub Przyrody „Ekoludek” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, była integracja osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, wymiana doświadczeń artystycznych i proekologicznych oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczestników przez zabawę.

Na zakończenie tegorocznych warsztatów jury przyznało najlepszym placówkom nagrody. W kategorii „ciekawy pomysł” wyróżniono Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie. W kategorii „kreatywność i estetyka” nagrodzono Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku. W kategorii „różnorodność wykorzystania surowców wtórnych” nagrody przyznano reprezentacjom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie.

Warsztaty organizowane są w ramach przedsięwzięcia „Rozwój edukacji ekologicznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy dotyczące ochrony środowiska, przyrody, racjonalnej gospodarki odpadami i ekologii” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*