top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Oczyszczamy powiat z azbestu!
2016/10/12 12:18:00 ( 938 odsłon )

http://www.wfosgw.poznan.pl/Powiat Gnieźnieński zabezpieczył w bieżącym roku 483 tys. zł na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”.Środki na ten cel pochodzą również z budżetu Miasta Gniezna, gmin powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl) przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 10 października br., miejsce demontażu płyt eternitowych z budynku mieszkalnego wizytowali m. in. Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński i Tadeusz Szymanek, burmistrz Gminy Czerniejewo. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, który należy usunąć do 2032 roku. Od 2008 roku na składowisku odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiono już ponad 4 tys. ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z terenu powiatu. W ramach akcji mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego mogą uzyskać 100% dofinansowania na likwidację eternitu ze swoich posesji.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*