*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Powiat dofinansuje działalność spółek wodnych
2016/5/17 14:27:20 ( 1206 XOOPS__READS )

19 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie dotyczące gospodarki wodnej oraz zasad udzielania dofinansowania spółkom wodnym wykonującym prace konserwacyjne na rowach melioracji wodnej szczegółowej.

W spotkaniu z przedstawicielami samorządu powiatowego: starostą Beatą Tarczyńską i wicestarostą Jerzym Berlikiem uczestniczyli reprezentanci spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Gnieźnie, Związku Spółek Wodnych, Powiatowego Zarządu Dróg, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu w tym roku kwoty 150 tys. zł. na dofinansowanie prac konserwacyjnych prowadzonych przez spółki wodne. Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński podkreślała, że dbałość o stan sieci melioracyjnej na terenie powiatu to jeden z priorytetów Zarządu. Poza tematem dofinansowania na spotkaniu rozmawiano również o bieżących kwestiach dotyczących melioracji i funkcjonowania spółek wodnych. Przedstawiciele spółek podziękowali ponadto za udzieloną dotację i dotychczasową bardzo dobrą współpracę.

Przypomnijmy, na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości około 1135 km. Dotacje udzielane do tej pory przez Powiat Gnieźnieński umożliwiły wykonanie konserwacji 217 rowów melioracyjnych na długości 247.129 mb.


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail