top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Powiat dofinansuje działalność spółek wodnych
2016/5/17 14:27:20 ( 1435 odsłon )

19 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie dotyczące gospodarki wodnej oraz zasad udzielania dofinansowania spółkom wodnym wykonującym prace konserwacyjne na rowach melioracji wodnej szczegółowej.

W spotkaniu z przedstawicielami samorządu powiatowego: starostą Beatą Tarczyńską i wicestarostą Jerzym Berlikiem uczestniczyli reprezentanci spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Gnieźnie, Związku Spółek Wodnych, Powiatowego Zarządu Dróg, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu w tym roku kwoty 150 tys. zł. na dofinansowanie prac konserwacyjnych prowadzonych przez spółki wodne. Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński podkreślała, że dbałość o stan sieci melioracyjnej na terenie powiatu to jeden z priorytetów Zarządu. Poza tematem dofinansowania na spotkaniu rozmawiano również o bieżących kwestiach dotyczących melioracji i funkcjonowania spółek wodnych. Przedstawiciele spółek podziękowali ponadto za udzieloną dotację i dotychczasową bardzo dobrą współpracę.

Przypomnijmy, na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości około 1135 km. Dotacje udzielane do tej pory przez Powiat Gnieźnieński umożliwiły wykonanie konserwacji 217 rowów melioracyjnych na długości 247.129 mb.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*