top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Energia geotermalna szansą na rozwój naszego regionu
2016/3/2 13:11:03 ( 1404 odsłon )

O możliwości wykorzystania energii gorących wód podziemnych dyskutowano podczas konferencji pn. „Elektrociepłownia geotermalna – szansą rozwoju Regionu Wielkopolskiego”,która odbyła się 16 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Patronat nad konferencją objęła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.W cieszącym się dużą popularnością spotkaniu uczestniczyli goście z całej Polski, w tym między innymi przedstawiciele świata nauki, parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, uczniowie oraz przedstawiciele stowarzyszeń i osoby zainteresowane zagadnieniem geotermii. – Energia geotermalna, daje nam ogromne możliwości zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach indywidualnych – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – Różnorodne zastosowanie geotermii, od produkcji energii elektrycznej po wytwarzanie energii cieplnej, w wieloletniej perspektywie skutkować może nie tylko poprawą stanu środowiska naturalnego, a przez to wzmożoną troską o nasze zdrowie, ale i za sprawą niskich kosztów wydobycia i niewyczerpalności źródeł wzrostem zamożności mieszkańców – dodaje starosta B. Tarczyńska.

Prelekcje na temat energii gorących wód w regionie, szans związanych z ich wykorzystaniem oraz koncepcji stworzenia elektrociepłowni geotermalnej na terenie naszego powiatu przedstawili: dr inż. Marek Kaźmierczak, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, dr hab. inż. Mieczysław Struś oraz specjalista ds. Funduszy Europejskich Justyna Jastrzębska.

Warto podkreślić, że polskie zasoby energii geotermalnej porównywalne są z zasobami energii zawartymi w pokładach węgla kamiennego i brunatnego. Jak wynika z naukowych ekspertyz złoża wód termalnych w Polsce nie są równomiernie rozmieszczone, a właśnie Wielkopolska, obok województwa łódzkiego, jest w tym względzie szczególnie uprzywilejowana.

Konferencja została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskiej Geotermii Asocjacji im. prof. Juliana Sokołowskiego oraz Stowarzyszeniem „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi.

Konferencja zorganizowana została w ramach przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i przeciwdziałanie niskiej emisji na terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez organizację konferencji i warsztatów z zakresu odnawialnych źródeł energii”  oraz dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl) oraz budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*