*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

„Rodzina – Natura - Ekologia”
2016/2/11 10:11:00 ( 1302 XOOPS__READS )

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zachęca do udziału w konkursie fotograficznym pn.:

Rodzina – Natura - Ekologia

Celem konkursu jest ukazanie rodziny w aspekcie troski o naturę i ekologię poprzez działania związane z racjonalną gospodarką odpadami, prawidłową gospodarką wodną, ochroną przyrody oraz kształtowaniem postaw proekologicznych w rodzinie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych.

Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane przez niego samodzielnie w formie odbitek kolorowych lub czarno – białych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm) terminie do dnia 14 marca 2016 r. na adres Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym TUTAJ

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail