top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Znamy laureatów konkursu fotograficznego „Barwy przyrody w obiektywie”!
2015/11/16 11:32:26 ( 2449 odsłon )

6 listopada br., uroczyście ogłoszono zwycięzców organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie konkursu „Barwy Przyrody w Obiektywie”! Nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy dla laureatów wręczyła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.

Konkurs zorganizowano w ramach przedsięwzięcia pn. „Pogłębianie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 Uczestnikami fotograficznych zmagań byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci uczelni wyższych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Na konkurs wpłynęło łącznie 28 zgłoszeń. Po długich naradach komisja konkursowa przyznała cztery nagrody główne:I miejsce: Łukasz Zalewski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie;

II miejsce: Anita Pieczyńska – I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie;

III miejsce: Zuzanna Chudy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie;

III miejsce: Ada Kulig – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie.

oraz pięć wyróżnień:
  • Filip Paszkowiak – I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie;
  • Norbert Baranowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie;
  • Kamil Dąbek – I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie;
  • Aleksandra Kaczmarek - I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie;
  • Krystian Wencel – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie.

  •  


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*