top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Wycinka drzew - prościej, skuteczniej i sprawnie
2015/11/13 14:07:21 ( 1367 odsłon )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych, zorganizowało dnia 5 listopada br. w Centrum Kultury „Scena to dziwna”, szkolenie w zakresie wycinki drzew i krzewów.

Wśród poruszanych tematów mówiono miedzy innymi o uregulowaniu kwestii usuwania drzew, a także o wysokości opłat i kar za nieprawną wycinkę. Szkolenie w Gnieźnie prowadził dr Jędrzej Bujny.

- Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane z niedawną zmianą ustawy o ochronie przyrody - informuje Magdalena Musiałowicz, dyrektor wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Rozmawialiśmy o nowych regulacjach w zakresie wnioskowania i wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz naliczania opłat i kar za wycinkę drzew bez zezwolenia. Zmienione w sierpniu zapisy ustawy wpływają również na charakter postępowań administracyjnych, stąd do udziału w szkoleniu zaproszono przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, urzędów gmin powiatu gnieźnieńskiego i wspólnot mieszkaniowych – dodaje M. Musiałowicz.

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, uregulowania kwestii usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz poprawy efektywności wykonywanych nasadzeń zastępczych. Jednym z punktów spotkania była także prezentacja sprzętu do wykonywania tomografii dźwiękowej, który stosowany jest w procesie przygotowywania ekspertyz dendrologicznych.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*