top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Mniej azbestu w powiecie
2015/11/13 14:00:48 ( 2471 odsłon )

Powiat Gnieźnieński zabezpieczył w bieżącym roku 563 tys. zł na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”.

Środki na ten cel pochodzą także z budżetu Miasta Gniezna, gmin powiatu oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, który należy usunąć do 2032 roku.

- Począwszy od 2008 roku, na składowisku odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiono już ponad 3 tys. ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z terenu powiatu gnieźnieńskiego – informuje Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – W ostatnich dniach kolejne usunięte z posesji płyty eternitowe zostały przygotowane do transportu, zabezpieczone i wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych. W tegorocznej akcji odebrano ich już ponad 500 ton – dodaje dyrektor M. Musiałowicz.

30 października br., miejsce usuwania azbestu ta terenie gminy Gniezno, wizytowali Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz Rafał Skweres członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

- Powiat Gnieźnieński, w związku z zamiarem kontynuacji zadania w przyszłym roku, wystąpi z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie likwidacji azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Dzięki wsparciu gmin oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ilość usuniętego azbestu w naszym powiecie wciąż wzrasta. Co ważne, właściciele posesji nie ponoszą żadnych kosztów, związanych z demontażem i utylizacją płyt eternitowych. Już dziś zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w akcji w 2016 roku – informuje B. Tarczyńska.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*