top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

DLA KAŻDEGO COŚ EKOLOGICZNEGO
2015/11/13 13:36:16 ( 2055 odsłon )

„Dla każdego coś ekologicznego…” - pod tym hasłem 27 października br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie, odbyła się IV edycja „Międzypowiatowych Warsztatów Ekologicznych”.

W zmaganiach udział wzięły reprezentacje sześciu placówek specjalnych.

Warsztaty zorganizowane przez Szkolny Klub Przyrody „EKOLUDEK” działający przy SOSW nr 1 w Gnieźnie oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, odbyły się w ramach przedsięwzięcia „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Podobnie jak w latach ubiegłych warsztaty poświęcone były racjonalnej gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia segregacji – mówi Magdalena Musiałowicz, dyrektor wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Naszym celem była edukacja ekologiczna przez dobrą zabawę, a przez to integracja wychowanków różnych ośrodków, rozwijanie ich wrażliwości artystycznej i wyobraźni – dodaje M. Musiałowicz.

W tym roku, w związku z szeroką tematyką, uczestnicy mieli okazję wykazać się pomysłowością na wykorzystanie materiałów, które teoretycznie nie nadają się już do ponownego użytku.

- Muszę przyznać, że wyobraźnia i zaangażowanie uczestników dzisiejszych warsztatów w sprawy ochrony środowiska i ekologii są wręcz ogromne – informuje Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – Startujące drużyny wykorzystały odpady do stworzenia wielu przedmiotów codziennego użytku, wśród nich: biżuterii, zabawek i instrumentów muzycznych. Dzięki temu powstały wyjątkowe prace, które bez słowa przesady można nazwać innowacyjnymi – zaznacza B. Tarczyńska.

Po wnikliwych naradach komisja konkursowa postanowiła uhonorować wszystkie drużyny pierwszym miejscem. Uczestnicy odebrali z rąk Beaty Tarczyńskiej nagrody rzeczowe i pamiątkowe upominki.

Do warsztatów przystąpiły placówki specjalne z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatu słupeckiego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Słupcy.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*