*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Kontrola nad Jeziorem Popielewskim
2015/6/22 9:48:43 ( 1766 XOOPS__READS )

W tym roku Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego obchodzi jubileusz XV-lecia powstania. Z tej okazji, z inicjatywy strażników oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego zorganizowano wspólną akcję kontroli jeziora popielewskiego w Trzemesznie. Dnia 15 czerwca br. wzięli w niej udział również starosta Beata Tarczyńska oraz wicestarosta Jerzy Berlik. W wyniku kontroli znaleziono i zabezpieczono sprzęt kłusowniczy.

Nasza akcja miała charakter pokazowy – mówi Andrzej Kowalski, komendant SSR, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. – Z okazji naszego jubileuszu chcieliśmy zaprezentować sprzęt jaki posiadamy oraz pokazać różne sposoby kontroli wód powiatu. Nasze działania skupiają się nie tylko na sprawdzaniu pozwoleń wędkarskich,ale przede wszystkim na walce z kłusownictwem. Dlatego też na jeziorze popielewskim szukaliśmy zatopionych pod wodą sieci oraz zastawianych w płytszych miejscach żaków.

Kontrola jeziora popielewskiego zakończyła się sukcesem. W jej wyniku strażnicy odnaleźli 30 metrową sieć typu wonton oraz sprzęt do połowu węgorzy. Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński podsumowując akcję podkreśliła ważną rolę społecznej straży rybackiej, także w wymiarze bezpieczeństwa. – Ochrona wód to oczywiście dbałość o ich czystość, ekosystem, przestrzeganie przepisów ale także troska o bezpieczeństwo ich użytkowników – wskazywała Beata Tarczyńska. - To ważne szczególnie w okresie letnim. Przeprowadzona na jeziorze popielewskim akcja pokazała, że nasi strażnicy są profesjonalnie przygotowani do wyznaczonych im zadań, a ich determinacja i skuteczność pozwoli zarówno wędkarzom, jak i plażowiczom czuć się bezpiecznie.

Na jeziorze popielewskim obok straży rybackiej swoje umiejętności pokazali także strażacy z sekcji ratownictwa wodnego OSP w Trzemesznie. Przy wykorzystaniu specjalistycznej łodzi zademonstrowali między innymi działania ratujące osobę tonącą.


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail