top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

EKOLIDER ROZSTRZYGNIĘTY
2015/6/19 15:58:08 ( 1504 odsłon )

11 czerwca br. zakończyła się kolejna, XV już edycja konkursu Ekolider. Podczas spotkania w Leśnictwie Las Miejski w Gnieźnie podsumowano tegoroczną akcję i wręczono nagrody.

Konkurs Ekolider organizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie , Urząd Miejski w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno i Polski Związek Łowiecki. - Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i uświadamia dzieciom i młodzieży, w jaki sposób należy dbać o środowisko – tłumaczy Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. - Ekolider obejmuje wiele kategorii, takich jak odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw ekologicznych w społeczeństwie – wyjaśnia dyrektor Musiałowicz.

W XV edycji konkursu Ekolider 2014/2015 wzięło udział 17 placówek oświatowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. – W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło blisko 4500 wychowanków, od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej – mówi Marek Burzyński, członek Polskiego Klubu Ekologicznego, inicjator konkursu. - Zebrano około 75 ton surowców wtórnych oraz prawie 8 ton karmy dla zwierząt, pozyskano 141 budek lęgowych oraz 10 karmników, a nawet paśnik. Imponująco wygląda także nasza piętnastoletnia statystyka na którą składa się, aż 745 ton odzyskanych surowców, czy blisko 70 ton karmy dla zwierząt – podsumowuje Marek Burzyński.

Otwierając spotkanie podsumowujące konkurs Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, przypomniała o ważnej roli różnych inicjatyw ekologicznych. – W dzisiejszych czasach niezbędne jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest dbałość o środowisko – podkreślała Pani Starosta. - Cieszy mnie fakt, że tematyka konkursu obejmuje wiele kategorii edukacji ekologicznej i że placówki oświatowe tak chętnie biorą w nim udział. Poprzez organizację konkursu chcemy docenić wysiłek i zaangażowanie dzieci i młodzieży w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Gratuluję wszystkim uczestnikom, że tak chętnie uczestniczą w działaniach na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska – dodała Beata Tarczyńska.

Podczas tegorocznej edycji konkursu kapituła przyznała 5 tytułów Ekolidera i 4 wyróżnienia.

Tytułem Ekolidera pochwalić się mogą:
Przedszkole nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie;
Przedszkole nr 1 „Chatka Puchatka” w Trzemesznie;
Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Fiedlera w Gnieźnie;
Gimnazjum w Trzemesznie;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie.

Wyróżnienie otrzymali:
Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie;
Przedszkole nr 17 „Piastowska Gromada” w Gnieźnie;
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Niechanowie;
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego w Trzemesznie.

Tytuł SUPER MECENASA PRZYRODY otrzymał:
MAREK BURZYŃSKI

Tytuł Mecenasa Przyrody otrzymali:
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY – OKRĘG WIELKOPOLSKI – KOŁO W GNIEŹNIE
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKIW WODNEJ W POZNANIU

DODATKOWO KAPITUŁA KONKURSU POSTANOWIŁA PRZYZNAĆ NAGRODY SPECJALNE ZA POMYSŁOWE WYKONANIE KRONIK EKOLOGICZNYCH:
Przedszkole nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie
Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie - Oddział w Pyszczynie
Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie.

Konkurs dofinansowano ze środków WFOSIGW w Poznaniu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*