top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Śpiewająco o ekologii
2015/5/27 9:52:19 ( 2684 odsłon )

W prawdziwie wiosennym nastroju dnia 21 maja 2015 r. w Dąbrówce Kościelnej odbył się IV Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty”. Do malowniczo położonego „Rancza w Dolinie” przybyło 9 placówek z terenu powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego oraz wągrowieckiego.

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali: Beata Tarczyńska - Starosta Gnieźnieński oraz Adam Serwatka – Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko. „Jestem przekonana, że podczas dzisiejszych występów wykonawcy zachęcą wszystkich do większej troski o otaczające nas środowisko i pobudzą do intensywniejszego działania na rzecz jego ochrony” – podkreśliła Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński.„Mam nadzieję, że dzisiejszy ekologiczny festiwal dostarczy Wam dużo uśmiechu i radości. Jest to również doskonała okazja do nawiązania serdecznych przyjaźni i wymiany doświadczeń artystycznych” – dodała B. Tarczyńska.

Wykonawców oceniało jury w składzie: Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Magdalena Musiałowicz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Włodzimierz Jankowski – Prezes Koła Łowickiego nr 59 „Szarak” w Mieleszynie. Punkty przyznawano na podstawie: doboru repertuaru, poziomu warsztatu wykonawczego i interpretacji wokalno-scenicznej.
Po wnikliwych naradach komisja konkursowa nagrodziła eko-artystów w następujących kategoriach:

najpiękniejsza piosenka o tematyce ekologicznej:

  • Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kłecku„Duszki Leśne”
  • Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie, „Eko – piosenka edukacyjna”
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie „Pamiętajcie o ogrodach”
ciekawa aranżacja wykonywanego utworu:
  • Szkoła Podstawowa nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie „Chodź, pomaluj mój świat”
  • Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczyw Wągrowcu „Przyroda”
wyjątkowy styl i poczucie rytmu:
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW nr2 w Gnieźnie „Planeta piękna kwiatów”
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku „Szła dzieweczka do laseczka”
ogólny wyraz artystyczny uczestników:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku „Jadą rowery”
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy „Pamiętajcie o ogrodach”

Uczestnicy z dużym zaangażowaniem przedstawili, przygotowany z wychowawcami, program artystyczny. Zaśpiewali bowiem piosenki pełne kwiatów, ogrodów i ekologii, ilustrowane ciekawymi strojamii tańcem.

Wśród zaproszonych gości festiwalu byli: Tadeusz Bąkowski – Wójt Gminy Kiszkowo, Paweł Jerzy Lubbe – pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, dyrektorzy placówek biorących udział w festiwalu, przedstawiciele Nadleśnictwa Gniezno oraz Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak” w Mieleszynie”. O szczegóły przebiegu imprezy dbał Przemysław Dębowski pełniący obowiązki Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kłecku.

Festiwal dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*