top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI I POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY
2015/4/23 11:42:15 ( 1537 odsłon )

W Międzynarodowy Dzień Ziemi 22.04.2015 r. odbyła się XIV edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie. Tego dnia spotkały się reprezentacje z 7 placówek oświatowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego: z I LO, II LO, III LO, ZSP nr 2, ZSP nr 3, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych z Gniezna i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Trzemeszna.

Uczestników konkursu powitały Bogusława Młodzikowska –Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie życząc powodzenia i satysfakcji w zdobywaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań z zakresu m in. gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przyrody, gospodarki odpadami. Po części pisemnej

finaliści odpowiadali na pytania w formie multimedialnej.

Na podstawie punktacji uzyskanej w I i II części konkursu Jury wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce: Karolina Wojciechowska – II Liceum Ogólnokształcące

II miejsce: Oliwia Musielak – I Liceum Ogólnokształcące

III miejsce: Łukasz Kaszyński – II Liceum Ogólnokształcące

IV miejsce – Marcin Żyliński – II Liceum Ogólnokształcące

V miejsce – Dawid Doman – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Trzemeszna.

Na zwycięzców, jak każdego roku, także i w tym czekały cenne nagrody, wręczał je Robert Gaweł – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, gratulując wytrwałości w zakresie propagowania edukacji ekologicznej.

Konkursowi towarzyszyła wystawa gazetek „Eko-Orlik” przygotowanych przez członków szkolnego koła ekologicznego oraz pokaz prezentacji multimedialnych o tematyce ekologicznej.

Konkurs zorganizowany został w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą” i dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*