top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

BYCIE EKO CZYNI NAS LEPSZYMI
2015/4/16 16:05:45 ( 1644 odsłon )

W miniony wtorek, dnia 14 kwietnia br. odbyło się podsumowanie jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego, organizowanego przez Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody „Ekoludek” ...

mieszczący się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie. W tym roku, na konkurs wpłynęło 60 prac artystycznych.

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „BYCIE EKO CZYNI NAS LEPSZYMI”. - Do tej pory tematyka konkursowa związana była z gospodarką leśną i racjonalną gospodarką odpadami włączając ich segregację oraz zbiórkę zużytych baterii – mówi Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. - Ideą konkursu była również prezentacja indywidualnych, zespołowych, a także szkolnych osiągnięć i sukcesów przyrodniczych.To podsumowanie wielu ciekawych, a nierzadko nowatorskich działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska i ekologii - dodaje.

Konkurs spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem wśród placówek oświatowych.Przystąpiły do niego: SOSW nr 1 z Gniezna, Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie,SOSW nr 2 z Gniezna, SOSW z Kłecka, WTZ z Kłecka, WTZ z Gniezna oraz placówka spoza naszego powiatu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Konina.Ponadto w prezentacjach ekologicznych wziął również udział Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ze Słupcy. Bez wątpienia skala i ponadlokalny charakter konkursu świadczy o dużym zainteresowaniu i chęci propagowania idei ekologicznych.

Tegoroczna edycja dostarczyła sporej porcji emocji i wrażeń oraz wzmocniła zainteresowania przyrodnicze. Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”.

http://www.wfosgw.poznan.pl/
 

LAUREACI X EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO


Laureaci:
I miejsce: Adam Konior SOSW nr 1 Gniezno
II miejsce: Krystian Maciejewski SOSW nr 2
III miejsce: Krystyna Kubasiak Warsztaty Terapii Zajęciowej Gniezno

Nagrody Specjalne im. M. Jacoszka:
Patryk Wałowski -SOSW nr1 Gniezno
Marek Fackowski -SOSW Kłecko
Piotr Muskus –SOSW nr 2


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*