top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

DOBRE PRAKTYKI WYKORZYSTANIA oze
2014/11/17 13:37:45 ( 3099 odsłon )

„Dobre praktyki wykorzystania OZE” – pod takim hasłem zorganizowano konkurs fotograficzny w ramach kampanii pn. „Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, której partnerami są Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp.zo.o. w Poznaniu.

Ideą konkursu było spojrzenie przez obiektyw aparatu na dobre praktyki wykorzystania OZE oraz wskazanie znaczenia Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Polski.

Uczestnikiem konkursu mógł być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany był do miłośników alternatywnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii i fotografii zarazem.

Każdy uczestnik do konkursu mógł zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Oceny fotografii dokonała komisja konkursowa w składzie: Magdalena Musiałowicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Grażyna Bernaciak – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Waldemar Stube – fotograf.

Komisja przyznała 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia. Ocenie prac podlegały będą:

  • kryteria merytoryczne (zgodność z celami i ideą konkursu)
  • kryteria artystyczne (pomysłowość, innowacyjność, oryginalność, wyobraźnia)
  • kryteria techniczne i poziom estetyczny.

Wyniki:

I miejsce: Michalina Braszka – 109 pkt (I LO)

II miejsce: Anna Bartczak – 102 pkt (ZSP nr3)

III miejsce: Karolina Chojnacka – 100 pkt (I LO)

Wyróżnienie: Bogna Grzybowska  - 93 pkt (ZSP nr 1), Sandra Szymańska – 92 pkt (III LO), Bartosz Cieślewicz – 90 pkt (ZSP nr 1)

Nagrody wręczali Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński, Alina Kujawska – Matanda – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i członkowie komisji konkursowej gratulując uczestnikom umiejętności odkrywania potencjału odnawialnych źródeł energii.

Konkurs spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem wśród placówek oświatowych i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, liceów chętnie wzięła w nim udział.

Z całą pewnością można stwierdzić, że zgłoszone do konkursu prace nie tylko ukazywały potencjał odnawialnych źródeł energii, ale także zaangażowanie i umiejętność łączenia fotografii z alternatywnymi rozwiązaniami w zakresie energii odnawialnej.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*