top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

LAS - DZIEDZICTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
2014/10/29 11:28:00 ( 3118 odsłon )

„Edukacja ekologiczna pierwsza w planie….” – tymi słowami rozpoczęto w dniu 27.10.2014 r. Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne.

Tegoroczne hasło forum brzmiało: „Las – dziedzictwo i odpowiedzialność” i zorganizowane zostało przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie przy współudziale Starostwa Powiatowego – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i Nadleśnictwa Gniezno.

Spotkanie otworzyła Grażyna Bernaciak – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło w Gnieźnie dziękując zaproszonym gościom za przybycie, a także za pomoc i zaangażowanie w organizację Forum.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, a także dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie, Gimnazjum z Trzemeszna, Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa z Kłecka, Gimnazjum nr 3 z Gniezna, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i nr 3 z Gniezna oraz III Liceum Ogólnokształcące z Gniezna.

Powiat Gnieźnieński reprezentował Robert Andrzejewski – Wicestarosta Gnieźnieński.

Forum uświetniły prelekcje. Wykłady i prezentacje poświęcone były bioróżnorodności ekosystemów leśnych oraz rozwojowi gospodarki i techniki leśnej.

Prelekcję „Las - naturalne bogactwo” przedstawił dr inż. Wojciech Kowalkowski z Katedry Hodowli Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a na odpowiedź „Jak technika leśna wpływa na gospodarkę w lasach” odpowiedział dr inż. Józef Grodecki z Katedry Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas forum nastąpiło wręczenie nagród dla uczestników konkursu fotograficznego „Las w obiektywie”, którego celem było wyrażanie własnych pasji przez sztukę fotografii i uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.

W kategorii gimnazjum nagrodę otrzymali:

I miejsce – Bartłomiej Degórski (Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom”);

II miejsce – Leszek Grajkowski (Gimnazjum w Trzemesznie);

III miejsce – Justyna Kasprzyk (Gimnazjum im. prof. W. Nehringa Kłecko);

Wyróżnienie – Paulina Labiak (Gimnazjum im. prof. W. Nehringa Kłecko).

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Bartosz Cieślewicz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Gniezno)

II miejsce – Bartosz Paluch (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Gniezno)

III miejsce – Marta Sieradzka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Gniezno)

Aby zwiększyć aktywność młodzieży w trakcie ogłoszono konkurs: „Jak dbać o środowisko”. Zadanie konkursowe polegało na stworzenie projektu odzwierciedlającego tematykę szeroko rozumianej ochrony środowiska w szczególności lasów oraz opracowanie i przedstawienie w postaci haseł, obrazów propozycji w jaki sposób dbać o środowisko.

Nagrody otrzymali:

I miejsce: Julia Dzięcielewska, Anna Gładych oraz Pola Machińska;

II miejsce: Jakub Ławoński, Joanna Piórek, Maciej Kapela;

III miejsce: Iwona Stachowiak, Justyna Kasprzyk, Katarzyna Maciejewska.

Z całą pewnością można stwierdzić, że tegoroczna edycja forum dostarczyła wiedzy z zakresu racjonalnej gospodarki leśnej. Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje akcje ekologiczne, które uświadamiają młodzieży jak ważne są zagadnienia poruszające kwestie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Mając na uwadze powyższe w następnych latach planuje się kontynuację zadania i pozyskiwanie środków z zewnątrz na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*