top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

PAMIĘTAJCIE O OGRODACH......
2014/10/13 15:50:42 ( 2983 odsłon )

Dnia 10.10.2014 r. miało miejsce oficjalne ogłoszenie wyników konkursu „Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata”.

Konkurs miał za zadanie wypromować wygląd, estetykę i zagospodarowanie posesji i zagród na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego i został zorganizowany w ramach przedsięwzięcia „Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ideą konkursu było uhonorowanie tych właścicieli posesji i zagród, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do kształtowania korzystnego wizerunku regionu.

  1. Konkurs składał się z dwóch etapów:

- pierwszy polegał na weryfikacji formularzy zgłoszenia wraz ze zdjęciami posesji,

- drugi obejmował wizytację zgłoszonych posesji i zagród.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie w terminie do 5 września 2014 r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciami posesji. Zgłoszenia przeszły pozytywnie weryfikację formalną. W dniu 26 września komisja ds. oceny posesji i zagród zgłoszonych do konkursu przeprowadziła wizytację 4 wybranych miejsc.

Sporządzono arkusze ocen zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.

Przedmiotem oceny były:

- stan budynku (ogólny wygląd, architektura, elewacja, pokrycie dachowe),

- mała architektura (ogólny wygląd: altany ogrodowe, domki gospodarcze),

- zagospodarowanie posesji, zagrody (otoczenie: podwórze, dojazd, ogrodzenie, stan trawników, chodników),

- ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy,

- część przeznaczona na wypoczynek i rekreację (huśtawki, ławki, fontanny, posągi, piaskownice),

- ład i porządek w obejściu.

O wyniku zadecydowała suma ocen wszystkich kryteriów.

Po przeprowadzeniu obrad Komisja (przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiciel Wydziału Architektury i Budownictwa i przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) postanowiła przyznać 3 nagrody główne i 1 wyróżnienie.

I MIEJSCE LUDMIŁA NOWAK – MODLISZEWO – 294 pkt

II MIEJSCE ELŻBIETA ZYGADLIK – RYBNO WIELKIE – 284 pkt

III MIEJSCE ŁUCJA CZEKALSKA – WEŁNICA – 259 pkt

WYRÓŻNIENIE SŁAWOMIR MICHALAK - WIERZBICZANY - 252 pkt

Nagrody w postaci bonów towarowych na zakup roślin i akcesoriów ogrodniczych uczestnikom wręczała Alina Kujawska – Matanda  - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego zwracając uwagę na ciekawą kompozycję przestrzenną i niesłychaną dbałość o szczegóły nagrodzonych posesji.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*