top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

TURYSTO SZANUJ ŚRODOWISKO !
2014/10/1 14:02:31 ( 3413 odsłon )

„Turysto! Szanuj środowisko” pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska akcja Sprzątania Świata. Celem „Sprzątania Świata” jest budowanie społecznej świadomości, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie racjonalnej gospodarki odpadami. Tegoroczna edycja miała na celu zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku, na urlopie oraz promocję odpowiedzialnej turystyki.

Mając na uwadze potrzebę wspierania zachowań ekologicznych młodzież wspólnie ze Starostą Gnieźnieńskim – Dariuszem Pilakiem i Wicestarostą Robertem Andrzejewskim wyruszyła posprzątać Las Miejski.

W tegorocznej jesiennej edycji zorganizowanej dnia 30 września 2014 r. wzięło udział około 250 uczniów z 9 placówek oświatowych: I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa. Uczniowie zostali podzieleni na 9 grup. W sumie udało się zebrać ok. 3 ton odpadów. Po raz trzeci w akcję Sprzątania Świata z inicjatywy Pani Krystyny Żok - Radnej Powiatowej włączono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa.

Sprzątanie świata rozpoczęło się o 10:00. Na uroczystym podsumowaniu, młodzieży z placówek oświatowych z Gniezna za zaangażowanie i trud włożony w posprzątanie lasu, przy Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon” podziękował Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zapraszając wszystkich na ciepły posiłek. Nadleśnictwo Gniezno wyznaczyło trasy i zapewniło opiekunów, nad przebiegiem akcji czuwał  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Akcję Sprzątania świata zorganizowano w ramach kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*