top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

EKO-KONKURSY
2014/9/25 12:52:00 ( 3525 odsłon )

Dnia 23.09.2014 r. ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Przyroda budzi się do życia” i konkursu plastycznego na „Zaprojektowanie ulotki promującej potencjał odnawialnych źródeł energii”. Konkursy zorganizowano w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ideą konkursu fotograficznego było spojrzenie przez obiektyw aparatu na bogactwo piękna natury oraz ukazanie znaczenia form ochrony przyrody oraz walorów przyrodniczych wiosną.

Konkurs skierowany był do miłośników przyrody i fotografii zarazem.

Fotografie zgłoszone do konkursu przedstawiały: świat roślin i zwierząt, elementy przyrody ożywionej i nieożywionej; walory przyrodnicze; atrakcje krajobrazu; urokliwe przyrodniczo miejsca.

Swój udział w konkursie zgłosiło 35 osób. Ocenie prac podlegały:

  • kryteria merytoryczne (zgodność z celami i ideą konkursu)
  • kryteria artystyczne (pomysłowość, innowacyjność, oryginalność, wyobraźnia)
  • kryteria techniczne i poziom estetyczny.

Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia:

I miejsce: BOGNA GRZYBOWSKA – 116 PKT – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Gniezno

II miejsce: PIOTR ROŻAŃSKI – 111 PKT - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Gniezno

III miejsce: KAMIL KUBASZEWSKI – 95 PKT - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Gniezno

WYRÓŻNIENIE:

KLAUDIA BRAUZA – 83 PKT – I Liceum Ogólnokształcące Gniezno

MAGDALENA MAĆKOWIAK – 81 PKT - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Gniezno

Konkurs plastyczny zorganizowano w ramach kampanii pn. „Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich” której partnerami są Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp.zo.o. w Poznaniu.

Ideą konkursu było ukazanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz promowanie zdrowego powietrza i czystej energii.

Konkurs skierowany był do miłośników alternatywnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii  i technik komputerowych zarazem. Na konkurs wpłynęło 12 prac. Oceny prac dokonała powołana przez Starostę Gnieźnieńskiego komisja konkursowa. Po wnikliwych naradach komisja przyznała 2 nagrody główne i 5 wyróżnień.

Nagroda główna: Mateusz (114 pkt) i Magdalena Przepiórka (113 pkt) – Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego Gniezno

Wyróżnienia:

Donata Buczkowska – Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego Gniezno

Beniamin Dragan – I Liceum Ogólnokształcące Gniezno

Karolina Jędrzejewska – I Liceum Ogólnokształcące Gniezno

Natalia Bartkiewicz – Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego Gniezno

Weronika Kozłowska – I Liceum Ogólnokształcące Gniezno

Nagrody uczestnikom wręczali i gratulacje składali Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński, Alina Kujawska – Matanda – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Grażyna Bernaciak – Prezes oraz Maria Brykczyńska – Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wielkopolski – Koło w  Gnieźnie, a także jurorzy życząc wszystkim owocnych sukcesów w zakresie działań proekologicznych.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*