top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
2014/9/10 15:08:09 ( 2471 odsłon )

Do końca września można jeszcze składać - we właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminie – wnioski dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie naszego powiatu.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wraz z zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko Januarym Giżyckim wizytowali miejsce likwidacji azbestu w Michalczy. Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych możliwa jest dzięki wspólnej akcji Starostwa Powiatowego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin powiatu i miasta Gniezna.

Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 2 538 ton wyrobów zawierających azbest. W samym tylko 2013 roku zrealizowano 231 wniosków na łączną kwotę 263 455,27 zł., co pozwoliło unieszkodliwić 500 ton odpadów.

Od 2010 roku dofinansowanie dla wnioskodawców wynosi 100%.

        


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*