top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich
2014/6/24 11:47:33 ( 3182 odsłon )

17.06.2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie oraz Wielkopolskę Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu w ramach projektu „Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wyjazd szkoleniowy zaplanowano do firmy NUVARRO w miejscowości Posada, powiat koniński. Firma powstała w listopadzie 2009 roku, jako centrum pośredniczące między nauką a gospodarką. Szczególny nacisk Centrum kładzie na eko-innowacje oraz odnawialne źródła energii. Siedziba firmy mieści się w biurowcu Centrum Transferu Technologii, który w swoim funkcjonowaniu wykorzystuje odnawialne źródła energii (OZE).„Budynek Pełen Energii” wyposażony jest w szeroki wachlarz technologiii specjalnych urządzeń, które pozwalają na akumulowanie energii ze słońca i wiatru:

  • energia cieplna - pompa ciepła i kolektory słoneczne, wentylacja z rekuperacją,
  • energia elektryczna - ogniwa fotowoltaiczne oraz turbina wiatrowa (z pionową osią obrotu).

W siedzibie firmy znajduje się m.in. laboratorium pomiarowe odnawialnych źródeł energii. Powstało ono jako element wzmocnienia infrastruktury badawczo – rozwojowej Centrum Transferu Technologii NUVARRO. Laboratorium stanowi doskonałą platformę współpracy ze środowiskiem wielkopolskich technicznych szkół wyższych oraz z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym.Celem Laboratorium jest prowadzenie badań nad efektywnością energetyczną zastosowanych w budynku technologii energetycznych oraz optymalnym wykorzystaniem zainstalowanych w nim urządzeń energii odnawialnej.

Budynek CTT NUVARRO jest przykładem „living lab-u” – koncepcji badawczej opartej na ocenie innowacyjnego rozwiązania przez doświadczenia użytkownika.

To eksperymentalny, modelowy budynek wyposażony w urządzenia OZE służące edukacji -„uczeniu poprzez eksperymentowanie”. W NUVARRO funkcjonuje system inteligentnego zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), który służy do zarządzania i zdalnego monitoringu urządzeń automatyki. Poprzez Internet można skutecznie monitorować i optymalizować zużycie energii w budynku.

Na szkoleniu z całą pewnością zaprezentowano dobre przykłady wykorzystania alternatywnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i markę dbającą o czyste powietrze dla mieszkańców.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*