top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

WYŁONIONO EKOLIDERÓW
2014/6/20 12:43:00 ( 3213 odsłon )

86, 5 tony surowców wtórnych, ok. 3,3 tony karmy, 33 szt. budek  lęgowych i 8 szt. karmników – takimi efektami zakończyła się XIV edycja konkursu EKOLIDER, którego podsumowanie odbyło się w piątek, 13 czerwca. Dzień ten okazał się eko-szczęśliwy dla Przedszkola nr 17 „Piastowska Gromada”; SP nr 5 w Gnieźnie, Gimnazjum w Trzemesznie oraz ZSP nr 1 w Gnieźnie.

Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i uświadamia dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy dbać o środowisko przyrodnicze. EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

W tegorocznej edycji konkursie wzięły udział placówki oświatowe z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej (11 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 szkoła ponadgimnazjalna, czyli razem 18 placówek – w sumie 3376 wychowanków). Komisja konkursowa przyznała 4 tytuły ekolidera i 4 wyróżnienia.

Tytuł EKOLIDERA otrzymali:

  • Przedszkole nr 17 „Piastowska Gromada”;
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Fiedlera;
  • Gimnazjum Trzemeszno;
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie.

WYRÓŻNIENIE:
  • Przedszkole nr 2 „Źródełko”;
  • Przedszkole nr 1 „Chatka Puchatka”;
  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Niechanowo;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego w Trzemesznie.

Zostały również nadane tytuły MECENASA PRZYRODY. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymali: Sidonia Jędrzejewska, Jerzy Modrzejewski oraz Przemysław Janowski.

Organizatorami konkursu byli Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny – oddział w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno oraz Polski Związek Łowiecki. Konkurs został zrealizowany w ramach zadania pn. „Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”. Niniejsze przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Warto podsumować, iż w ciągu 14 lat organizacji konkursu zebrano: 737 ton odzyskanych surowców, ok. 62 ton karmy, 524 szt. budek lęgowych, 7 szt. paśników, 44 szt. karmników, 50 szt. budek dla nietoperzy oraz 3 szt. budy dla psów.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*