top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

EKOSONG
2014/5/29 15:45:00 ( 3224 odsłon )

28.05.2014 r. odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego EKO-SONG. Festiwal zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 1 w Trzemesznie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno.

Celem festiwalu było motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju, rozwijanie pasji artystycznych, podejmowanie aktywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz wymiana doświadczeń i posiadanej wiedzy.

Do VI edycji konkursu zgłosiło się 5 szkół podstawowych z Powiatu Gnieźnieńskiego z następującym repertuarem:

  • Szkoła Podstawowa ze Sławna „Ot takie śpiewanie”
  • Szkoła Podstawowa z Kłecka „Kilka słów o ochronie wód”
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Gniezna „Świat bez wody”
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego z Trzemeszna „Dlaczego?”
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie „Eko eko ekologia”

Festiwal uświetnił również występ szkolnego chóru.

Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę:

  • treść ekologiczną utworu;
  • atrakcyjność wykonania i interpretację utworu;
  • walory artystyczne oraz poprawną intonację.

Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa ze Sławna, drugie – Szkoła Podstawowa nr 2 z Gniezna, trzecie – Szkoła Podstawowa nr 1 z Trzemeszna, a wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 z Trzemeszna.

Ufundowane nagrody, którymi były mikrofony, globusy oraz atlasy ekologiczne z całą pewnością będą służyły pomocą w rozwijaniu pasji artystycznych i motywować będą do pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Mając na uwadze potrzebę szerzenia wiedzy ekologicznej i dbałości o otaczające środowisko Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i organizuje tego typu inicjatywy, które oprócz umiejętności przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych rozwijają pasje i dostarczają wiele radości.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*