top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

SZCZĘŚLIWA 13 DLA I LO
2014/4/30 14:06:06 ( 2449 odsłon )

28 kwietnia 2014 r. odbyła się XIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie.

Celem organizowanego po raz trzynasty konkursu było upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych postaw i zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, które będą procentowały w przyszłości. Adresatami konkursu byli uczniowie liceów i szkół ponadgimnazjalnych. W lutym do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie rozesłane zostały materiały, na podstawie których przeprowadzono eliminacje pozwalające wyłonić reprezentantów poszczególnych szkół w finale.

W dniu 28.04.2014 r. odbył się finał XIII edycji konkursu. Tego dnia przybyło 15 uczestników z poszczególnych szkół: z I LO, II LO, Zespołu Szkół im. Sobieskiego, ZSP nr 2 i Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań z zakresu ochrony przyrody, ochrony powietrza, wód i ochrony klimatu. Etap pisemny wyłonił 5 finalistów, którzy następnie odpowiadali na pytania w formie multimedialnej.

Na podstawie punktacji uzyskanej w I i II części konkursu Jury wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce: Mateusz Koteras – I Liceum Ogólnokształcące

II miejsce: Mateusz Król – II Liceum Ogólnokształcące

III miejsce: Zuzanna Banicka – II Liceum Ogólnokształcące

IV miejsce - Magdalena Bednarek - Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego

V miejsce – Łukasz Kaszyński – II Liceum Ogólnokształcące

Na zwycięzców, jak każdego roku, także i w tym czekały cenne nagrody, których fundatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Konkursowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych o tematyce przyrodniczej oraz gazetek „Eko-Orlik” przygotowanych przez członków szkolnego koła ekologicznego. Finał wzbogacił również wykład Adama Gatniejewskiego - pasjonata przyrody, a szczególnie ratowania siedlisk jerzyków pn.”Uratujmy jerzyki”.

Gratulujemy uczestników i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Konkurs zorganizowany został w ramach przedsięwzięcia „Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*