top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NIE TYLKO W TEORII.....
2014/4/11 13:19:31 ( 2769 odsłon )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią w Poznaniu i Polskim Klubem Ekologicznym organizuje kampanię pn. „Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich” dofinansowaną ze środków WFOŚIGW w Poznaniu.

W ramach kampanii 7 kwietnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zorganizowane zostały warsztaty poruszające tematykę odnawialnych źródeł energii. W warsztatach wzięło udział ponad 100 uczestników z Zespołu Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespołu Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego i z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Warsztaty otworzył i zaproszonych gości powitał Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak „Zmiany klimatyczne są obecnie jednym z największych zagrożeń ekologicznych na naszej planecie, mają szkodliwy wpływ zarówno na ekosystemy, bioróżnorodność, jak i na gospodarkę oraz życie człowieka. Aby przeciwdziałać zmianom klimatu należy podejmować działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dążyć do efektywniejszego wykorzystania energii mniej zanieczyszczających środowisko – energii odnawialnych”.

Prelekcje poruszające kwestie zmian klimatycznych, zagadnienia związane z rynkiem energetycznym, zużyciem energii i paliw, rodzajem OZE, alternatywnymi sposobami produkcji energii i efektywności energetycznej przedstawili Kinga Świtalska i Stefan Pawlak z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.

Program warsztatów obejmował również ćwiczenia z praktycznym wykorzystaniem OZE.

Celem kampanii jest potrzeba dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Mając na uwadze potencjalny wzrost zanieczyszczeń gazowych i pyłowych Powiat Gnieźnieński w ramach przedsięwzięcia planuje zachęcać mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii ograniczających ilość emisji. Zatem działania realizowane w ramach przedsięwzięcia są związane z ochroną powietrza i kierunkami działań zawartymi w Programie Ochrony Powietrza dla powiatu gnieźnieńskiego. Są zgodne również z Wieloletnim Strategicznym Programem Operacyjnym  Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach i konkursach organizowanych w ramach kampanii.

               


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*