top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2014/2/4 11:26:03 ( 1846 odsłon )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

serdecznie zaprasza

na

GNIEŹNIEŃSKIE FORUM ENERGII O D N A W I A L N E J,

które odbędzie się dnia 20.02.2014 o godz. 11:00

w  sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10

Program Forum

 1. Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka.
 2. Wystąpienie przedstawiciela firmy PITERN:
 • energia fotowoltaiczna a jej zapotrzebowanie energetyczne w gospodarce,
 • inwestowanie w energię fotowoltaiczną w myśl nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii,
 • przygotowanie projektu technicznego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych,
 • analiza rentowności w fotowoltaikę,
 • budowa, schemat działania, sposoby montażu kolektorów słonecznych,
 • możliwości zastosowania instalacji solarnej oraz pozyskiwanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW,
 • zagospodarowanie zdegradowanych lub mało atrakcyjnych terenów,
 • uniezależnienie gmin jak i gospodarstw rolnych od dostaw energii poprzez tworzenie własnych alternatywnych źródeł energii,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania energią odnawialną.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*