top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

SZUKAMY RADY NA ODPADY
2013/11/27 13:33:00 ( 3034 odsłon )

22 listopada 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyło się Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne pod hasłem: „Szukamy rady na odpady”. zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie przy współudziale Starostwa Powiatowego – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Spotkanie otworzyła Grażyna Bernaciak – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło w Gnieźnie dziękując zaproszonym gościom za przybycie, a także za pomoc i zaangażowanie w organizację Forum. Alina Kujawska – Matanda jako współorganizator Forum podkreśliła istotę tematu zwracając uwagę na potrzebę wspierania i propagowania racjonalnej gospodarki odpadami.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, a także dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Karniszewie, Gimnazjum z Trzemeszna, Łubowa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i nr 3 w Gnieźnie, III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2.Forum uświetniły prelekcje. Jako pierwsza wystąpiła Justyna Piwońska z Ekosfery udowadniając uczestnikom, że śmieci mogą być skarbem. Na pytanie jak można zagospodarować odpady poprzez produkcję paliw alternatywnych odpowiedziała Anna Szymkowiak z firmy Ecer Recykling Sp.zo.o. „Koncepcję i aktualny stan zaawansowania prac systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” przedstawiła Ewa Menz z Urbisu Sp. z o. o.

Aby zwiększyć aktywność młodzieży ogłoszono konkurs na projekt: „Domowe centrum segregacji odpadów”. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu domowego centrum segregacji odpadów, z wykorzystaniem pojemników zaproponowanych przez uczestnika lub pochodzących z recyklingu, a także dostępnych w handlu.

Wyróżnienia otrzymały: Sandra Kwapich, Klaudia Garstka, Emilia Meler, Izabela Wojtczak, Angelika Schulze.

Nagrody uczestnikom wręczały i gratulacje składały Alina Kujawska – Matanda – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Z całą pewnością można stwierdzić, że tegoroczna edycja forum dostarczyła wiedzy z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami uwzględniającej kompleksowy system organizacyjny, stworzony w oparciu o precyzyjnie określone mechanizmy prawno-ekonomiczne i wyposażony w odpowiednią bazę techniczną. Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje akcje ekologiczne, które uświadamiają młodzieży jak ważne są zagadnienia poruszające kwestie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Mając na uwadze powyższe w następnych latach planuje się kontynuację zadania i pozyskiwanie środków z zewnątrz na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*