top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
2013/11/16 13:26:34 ( 2760 odsłon )

Podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Aby przybliżyć tematykę dotyczącą obowiązków podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska dnia 15.11.2013 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizował szkolenie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele miasta i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, Nadleśnictwa Gniezna, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, instytucji rolniczych, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 3 w Gnieźnie.

Zaproszonych gości powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska – Matanda, a oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak zwracając uwagę na skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska.

W roli prelegentów wystąpili: Małgorzata Knapczyk – Naczelnik Wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Jolanta Gliszczyńska i Beata Zastawa.

Podczas szkolenia była możliwość zadawania pytań prelegentom z czego uczestnicy chętnie korzystali, co niewątpliwie było cennym punktem programu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 100 uczestników, co stanowi ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości w aspekcie przepisów prawa ochrony środowiska.

Wychodząc naprzeciw potrzebie interpretacji pokaźnego zasobu przepisów Powiat Gnieźnieński będzie aktywnie uczestniczył i wspierał podnoszenie świadomości ekologicznej w tym zakresie.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*