top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIE - OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
2013/11/8 11:57:54 ( 2472 odsłon )

Rosnąca ilość przepisów prawa ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców w podejmowaniu czynności gospodarczych oraz inwestycyjnych. Niełatwa jest sytuacja przedsiębiorców korzystających ze środowiska. Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska tworzą bardzo rozbudowany i skomplikowany zestaw obowiązków. Proces zmian prawa stał się standardem, wychodząc naprzeciw potrzebie interpretacji pokaźnego zasobu przepisów zapraszam na szkolenie w zakresie obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2013 r., w godzinach od 9:00-14:00, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.

 

Celem spotkania będzie przedstawienie regulacji prawnych w zakresie opłat korzystania ze środowiska, z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód i odprowadzania ścieków, składowania odpadów oraz podstawy prawne systemu i zasady sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami.

 

Prelekcje z zakresu powyższych zagadnień wygłoszą przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*