top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

UROCZYSTE WYPUSZCZENIE KUROPATW
2013/9/26 9:50:33 ( 2447 odsłon )

23 września Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak przekazał uroczyście kuropatwy  13 kołom łowieckim, które dzierżawią obwody łowieckie na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Przekazanie ptaków odbyło się przy leśniczówce Las Miejski przy udziale Pana Jerzego Modrzejewskiego – Łowczego Rejonowego z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego, Pani Magdaleny Musiałowicz – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przedstawicieli kół łowieckich.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego już od 2007 roku dofinansowuje zakup zwierzyny drobnej. W tym roku przyznał na ten cel kwotę 5000 tysięcy złotych, z których zakupionych zostało 150 sztuk ptaków.

Kuropatwy zostały zakupione z Gospodarstwa Rybackiego Skoki Sp. z o. o.   i rozdzielone na 13 kół łowieckich. Każde z kół otrzymało od 10-12 sztuk ptaków oraz karmę. 

Inicjatywa przekazania kuropatw dotyczy zagospodarowania łowisk, które znajdują się na terenie naszego powiatu podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej.

Spadek liczebności populacji kuropatw w Polsce wymusił konieczność podjęcia działań, które w perspektywie kilku lat mogą spowodować odbudowę tych populacji.                                                                                                                                          Na taki stan złożyło się wiele czynników takich jak: pogorszenie warunków środowiskowych w krajobrazie rolniczym (nadmierna mechanizacja oraz chemizacja rolnictwa), wzrost liczebności drapieżników (lisów, jenotów, ptaków drapieżnych).

W związku z zaistniałą sytuacją, prowadzenie w naszym Powiecie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w tym ochrona zwierzyny drobnej i środowiska jej bytowania jest jednym z istotnych zadań.

Mając na uwadze szeroko rozumianą ochronę przyrody, Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera akcje, które sprzyjają kształtowaniu postaw łączących prawa przyrody i ludzi.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*