top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ
2013/9/23 12:14:14 ( 2748 odsłon )

„Odkrywamy czystą Polskę” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna ogólnopolska 20 edycja „Sprzątania Świata, której finał przypada na 3 tydzień września.

Celem „Sprzątania Świata” jest budowanie społecznej świadomości, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie racjonalnej gospodarki odpadami. Mając na uwadze potrzebę wspierania zachowań ekologicznych, przy słonecznej pogodzie młodzież wyposażona w worki i rękawice wyruszyła posprzątać Las Miejski.

W tegorocznej jesiennej edycji zorganizowanej dnia 20 września 2013 r. wzięło udział około 250 uczniów z 9 placówek oświatowych: I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa. Uczniowie zostali podzieleni na 9 grup. W sumie udało się zebrać ok. 3 ton odpadów. Po raz drugi w akcję Sprzątania Świata z inicjatywy Pani Krystyny Żok - Radnej Powiatowej włączono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa.

Sprzątanie świata rozpoczęło się o 9:30. Na uroczystym podsumowaniu, młodzieży z placówek oświatowych z Gniezna za zaangażowanie i trud włożony w posprzątanie lasu, przy Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon” podziękował Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak i Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Alina Kujawska – Matanda, zapraszając wszystkich na ciepły posiłek. Nadleśnictwo Gniezno wyznaczyło trasy i zapewniło opiekunów, a nad przebiegiem akcji czuwał Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Drzewa i lasy odgrywają istotną rolę w działaniu ekosystemu, dlatego już od najmłodszych lat powinno się budzić świadomość ekologiczną w zakresie poszanowania zasobów przyrody. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi. Dlatego tak ważny jest udział w akcji Sprzątania Świata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*