top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

"Ekologia - zielone ono na świat" czyli VIII edycja konkursu "Ekoludek"
2013/4/23 13:46:56 ( 3454 odsłon )

 

 W dniu 16 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1      przy ulicy Żwirki i Wigury w Gnieźnie odbyło się podsumowanie VIII już edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Ekoludek”, którego organizatorami byli Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wraz ze Szkolnym Klubem Przyjaciół Przyrody „Ekoludek”. Patronat nad konkursem objęła pani Sidonia Jędrzejewska Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało: „Ekologia – zielone okno na świat”.

Celem konkursu jest kształtowanie i promowanie wśród uczniów placówek specjalnych proekologicznych postaw oraz zaangażowania i aktywnego działania na rzecz ekologii i poprawy środowiska naturalnego, racjonalnej gospodarki odpadami, oszczędności wody oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Ponadto konkurs rozwija wrażliwość estetyczną oraz umiejętności plastycznej wypowiedzi uczniów na ekologiczne tematy.
Konkurs skierowany był do placówek specjalnych z powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatów słupeckiego, wrzesińskiego, konińskiego.

W tym roku udział w konkursie wzięli uczniowie z 7 placówek  z powiatu gnieźnieńskiego SOSW nr 1 w Gnieźnie, SOSW nr 2 w Gnieźnie, SOSW z Kłecka,  ZSS im. J. Korczaka z Gniezna, WTZ z Kłecka, WTZ z Gniezna oraz z 2 placówek spoza naszego powiatu: SOSW ze Słupcy, SOSW z Konina oraz ZSS z Wrześni. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem - wpłynęły 92 prace wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wszystkie prace były kolorowe, ciekawe i zgodne z motywem konkursu.

Komisja oceniająca nagrodziła -I miejscem pracę Magdaleny Wiśniewskiej z WTZ w Gnieźnie, I miejsce otrzymała praca autorstwa Alicji Grubczak ze SOSW nr 1 w Gnieźnie, III miejscem została nagrodzona praca Zuzanny Banach z ZSS im. J. Korczaka w Gnieźnie. Ponadto Komisja przyznała 5 nagród specjalnych im. B. M. Jacoszka.

Program spotkania obejmował także trzy prezentacje sceniczne o tematyce ekologicznej przygotowane przez uczniów SOSW w Słupcy oraz SOSW nr 1 w Gnieźnie i SOSW nr 2 w Gnieźnie.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz wykonawcy prezentacji otrzymali dyplomy oraz nagrody i drobne upominki.

Specjalne podziękowania za trud i zaangażowanie w rozwój świadomości ekologicznej dla nauczycieli i opiekunów złożyła pani Alina Kujawska-Matanda Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponadto pani Alina Kujawska-Matanda złożyła gratulacje laureatom konkursu oraz dzieciom i młodzieży, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach ekologicznych.

Tegoroczna edycja konkursu  dostarczyła wszystkim uczestnikom sporej dawki emocji i wrażeń. Wzmocniła także ich zainteresowanie ekologią.

Forma edukacji ekologicznej jaką jest coroczna organizacja konkursu nie tylko kształtuje postawy współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, ale także upowszechnia wiedzę
o problemach ekologii oraz zachęca do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody.

Jak co roku, wszystkie prace  konkursowe  będzie można obejrzeć od 11 czerwca 2013r. na pokonkursowej wystawie prac plastycznych w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12a.  Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 11 czerwca 2013 o godz. 12.00.Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*