top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

BUDUJ ENERGOOSZCZĘDNIE
2013/3/19 16:10:10 ( 3764 odsłon )

W dniu 18.03.2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się kolejne spotkanie poruszające tematykę odnawialnych źródeł energii zorganizowane przez Starostwo Powiatowe wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie, przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie.

Seminarium odbyło się pod hasłem: „Buduj energooszczędnie! Znaczenie odnawialnych źródeł energii w budownictwie XXI wieku” i dotyczyło korzyści ekonomicznych i ekologicznych płynących z zastosowania OZE w budownictwie.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem- uczestniczyli w nim parlamentarzyści, przedstawiciele: władz samorządowych i lokalnych, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatu Poznańskiego i Wągrowieckiego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, przedsiębiorcy, inwestorzy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, właściciele gospodarstw rolnych, mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego, studenci Instytutu Ochrony Środowiska PWSZ , uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i (technik urządzeń i systemów energii odnawialnych) i ZSP nr 3 (technikum budowlane).

Spotkanie otworzył Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak, podkreślając, że na dzisiejszym seminarium postaramy się na energię odnawialną spojrzeć od strony praktycznego jej zastosowania tj. pokazać możliwości stosowania OZE w budownictwie oraz korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne płynące z zastosowania OZE w naszych domach. Jest to szczególnie ważne dla tych wszystkich, którzy budują lub planują budowę własnego domu, ale również dla tych, którzy remontują lub myślą o zmianie sposobu ogrzewania. Zaproszonych gości powitała i spotkanie poprowadziła Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz.

Budownictwo energooszczędne jest innowacyjną, inteligentną technologią budownictwa, umożliwiającą budowę budynku o niskim zużyciu energii, a co za tym idzie niskich kosztach eksploatacji poprzez ograniczenie zużycia energii w zakresie ogrzewania budynku czy podgrzania wody użytkowej. O zaawansowanych technikach automatycznych i informatycznych pozwalających na automatyzację funkcji w budynku opowiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak.

Jakub Pająkiewicz i Łukasz Siedlecki pokazali w jaki sposób obniżyć koszty eksploatacji budynku, by uzyskać wysoki komfort cieplny. Prelegenci przedstawili elementy wpływające na obniżenie kosztów użytkowania budynku, które muszą być zaprojektowane i wykonane na etapie realizacji obiektu. Omówiono m in. wpływ kształtu i konstrukcji budynku, ocieplenia, wpływ mostków termicznych, szczelności powietrznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych na komfort oraz koszt użytkowania budynku.

Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną uzyskuje się poprzez zastosowanie np. pomp ciepła. Na pytanie na czym polega wyposażenie instalacyjne budynku na przykładzie pomp ciepła, które wykorzystują ogromne ilości energii utrzymującej się w naturalnych pokładach odpowiedział Piotr Nowak. Prelegent wyjaśnił pojęcie pompy ciepła i zasad działania, doboru i projektowania instalacji grzewczych. Przedstawił wady i zalety instalacji monowalentnych   i biwalentnych, a także kryterium doboru systemu grzewczego.

Energia odnawialna wymaga również nakładów finansowych dlatego na spotkaniu nie zabrakło szerokiego spojrzenia na możliwości dofinansowania OZE poprzez możliwości korzystania z kredytów, dotacji z Banku Ochrony Środowiska oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dr inż. Daria Zielińska – Szymaniak po raz pierwszy przedstawiła nowe warunki kredytowania, które obowiązują od niedawna, w związku z umową zawartą przez Bank Ochrony Środowiska z WFOŚiGW.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego jej wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński będzie wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje oraz uczelnie Powiatu Gnieźnieńskiego oraz wszystkich mieszkańców powiatu.

Z całą pewnością można stwierdzić, że na spotkaniu w sposób ciekawy ukazano maksymalizację komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji w budownictwie energooszczędnym oraz pozytywny wpływ na środowisko.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*