top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

JUBILEUSZU 15–LECIA DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO, KOŁO W GNIEŹNIE
2013/1/17 11:23:00 ( 3489 odsłon )

W dniu 9 stycznia 2013 r. gnieźnieńskie koło Polskiego Klubu Ekologicznego świętowało 15 – lecie swojego istnienia.   
Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zawiązał się 5 grudnia 1997 roku z inicjatywy nauczycieli biologii.
Klub obecnie liczy ponad sześćdziesięciu członków, miłośników przyrody, dostrzegających konieczność ochrony środowiska naturalnego człowieka.
Przez  piętnaście lat istnienia Koła prezesem Klubu jest pani Maria Brykczyńska, nauczyciel biologii, natomiast funkcję v-ce prezesa pełni pani Grażyna Bernaciak. Podczas jubileuszowej uroczystości prezes Klubu pani Maria Brykczyńska przybliżyła uczestnikom dotychczasowe dokonania klubu, z których większość to cykliczne wydarzenia takie jak: młodzieżowe forum ekologiczne, rajdy rowerowe, konkursy plastyczne, fotograficzne dla uczniów i przedszkolaków, różnego rodzaju warsztaty i prezentacje współorganizowane również przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w szczególności Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadlokalnym przedsięwzięciem Klubu w którym uczestniczy również Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie minionego roku był projekt pn. „Rowerem po Ukrainie”. Projekt zakładał przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej i miał przede wszystkim na celu podzielenie się za wschodnią granicą doświadczeniami związanymi z wytyczeniem tras rowerowych i wprowadzeniem ułatwień dla cyklistów oraz utworzenie lokalnej koalicji na rzecz infrastruktury rowerowej i opracowanie "Koncepcji szlaków rowerowych w regionie Nadvirna".
Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak podczas uroczystości podziękował za owocną współpracę w zakresie edukacji ekologicznej, a także wręczył zasłużonym działaczom klubu Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego – będące wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania ludzi zasłużonych, wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej dla Powiatu Gnieźnieńskiego – Marii Brykczyńskiej oraz Markowi Burzyńskiemu m.in. za wieloletnią pracę na rzecz środowiska i promocję właściwych postaw prośrodowiskowych oraz upowszechnianie ekologii.
Również Klub Ekologiczny docenił współpracę ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie nadając Starostwu zaszczytny tytuł PARTNERA EKOLOGII „za wiele cennych inicjatyw, realizację programów i kampanii społecznych pogłębiających świadomość ekologiczną mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, za organizację ciekawych konferencji, spotkań i warsztatów, za dobrą współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska”.
Wieloletnia współpraca Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z Polskim Klubem Ekologicznym, która ma na celu m.in. wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie daje możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*