top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA W PIGUŁCE
2012/10/30 14:11:00 ( 3627 odsłon )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie  - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie
 
 
dnia 15 listopada 2012 r. o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
przy ul. Jana Pawła II 9/10 (sala sesyjna)
 
organizują drugą edycję spotkania
„Wymogi ochrony środowiska w pigułce”
w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Pilak 


  Program spotkania
 
  9.30 - 10.00     Rejestracja uczestników
 
10.00 - 10.15     Otwarcie spotkania - Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński
 
10.15 - 11.00     „Racjonalna gospodarka odpadami – wprowadzenie” - Hanna Grunt - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 
11.00 - 11.45     „Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki użytkowników środowiska w tym zakresie w świetle obowiązujących przepisów prawnych" (cz. I) - Marzena Kicińska - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Ochrony Środowiska
 
11.45 - 12.15     Przerwa kawowa
 
12.15 - 13.00     „Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki użytkowników środowiska w tym zakresie w świetle obowiązujących przepisów prawnych" (cz. II i panel dyskusyjny) - Marzena Kicińska – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Ochrony Środowiska
 
13.00 - 13.45     „Fundusze europejskie – szanse i możliwości dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą” – Justyna Jastrzębska – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie
 
13.45 - 14.00     Pytania uczestników, podsumowanie i zakończenie spotkania
 
               Materiały na spotkanie zawierają streszczenia wystąpień prelegentów oraz materiały informacyjno-promocyjne przekazane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie.
Spotkanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*