top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej
2012/10/19 12:01:00 ( 3522 odsłon )

I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej
 W dniu 18 października 2012 r. w malowniczym „Ranczo w Dolinie”, w asyście promieni słonecznych odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” dla uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  


W dniu 18 października 2012 r. w malowniczym „Ranczo w Dolinie”, w asyście promieni słonecznych odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” dla uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
Celem festiwalu było rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, samokształcenie muzyczne, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.
Uroczystego otwarcia konkursu muzycznego dokonali: Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Alina Kujawska – Matanda oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku – Adam Serwatka, życząc uczestnikom udanej zabawy poprzez rozwijanie swoich pasji artystycznych i ekologicznych. Swój udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej zgłosiło 6 placówek z powiatu gnieźnieńskiego i 1 z powiatu wągrowieckiego.
Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru związanego z charakterem konkursu, poziom warsztatu wykonawczego, interpretację wokalno-sceniczną, ekologiczny strój sceniczny, tekst własnego autorstwa i używanie dodatkowych instrumentów muzycznych.
Wszystkie występy zostały przygotowane z dużym zaangażowaniem zarówno występujących zespołów jak i ich nauczycieli, poziom festiwalu był bardzo wysoki, piosenki ciekawie wykonane. Po wnikliwych naradach komisja konkursowa postanowiła przyznać 4 nagrody główne i 3 wyróżnienia:
I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza z Kłecka z repertuarem „Do kosza” poświeconym segregacji odpadów – otrzymał maksymalną liczbę punktów-54.
II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Gniezna z piosenką „Jasne niebo” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej z Kłecka „Ekologia według niepokornych” – 51 pkt.
III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 z Gniezna „Ziemia, zielona wyspa” - otrzymując 49 pkt.
Wyróżnienia:
- Specjalny Ośrodek- Szkolno – Wychowawczy im. Janusz Korczaka z Wągrowca „Piosenka ekologiczna”;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gniezna „Ziemia, zielona wyspa”;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 z Gniezna „Moja planeta”.
Nagrody wszystkim wykonawcom w postaci sprzętu rekreacyjno – sportowego wręczali: Alina Kujawska – Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Adam Serwatka - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku.
Dodatkową atrakcją festiwalu był gościnny występ zespołu muzycznego przy którym wszyscy bawili się znakomicie, przejażdżki quadem oraz gazikiem, a także zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego. Na wszystkich uczestników muzyczno - ekologicznej zabawy czekał również gorący posiłek. Wszyscy uczestnicy festiwalu wyjeżdżali z uśmiechem na twarzy, zadowoleniem oraz nadzieją spotkania za rok. Warto podkreślić że forma edukacji ekologicznej, jaką jest organizacja festiwalu nie tylko upowszechnia wiedzę o przyrodzie, propaguje konkretne zachowania korzystne dla środowiska, ale inspiruje dzieci i młodzież do działań w zakresie jego ochrony oraz uświadamia odpowiedzialność za stan środowiska poprzez zabawę. Jest to szczególny charakter pracy dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Idea konkursu ukazuje zaangażowanie i umiejętność przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych w formie śpiewu. Mając na uwadze powyższe Starostwo Powiatowe w Gnieźnie planuje kontynuować nową formę jaką jest organizacja festiwalu zachęcając do udziału również sąsiednie powiaty.
 
   
 
        


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*