*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej
2012/10/19 12:01:00 ( 3276 XOOPS__READS )

I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej
 W dniu 18 października 2012 r. w malowniczym „Ranczo w Dolinie”, w asyście promieni słonecznych odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” dla uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  


W dniu 18 października 2012 r. w malowniczym „Ranczo w Dolinie”, w asyście promieni słonecznych odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” dla uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
Celem festiwalu było rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, samokształcenie muzyczne, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.
Uroczystego otwarcia konkursu muzycznego dokonali: Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Alina Kujawska – Matanda oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku – Adam Serwatka, życząc uczestnikom udanej zabawy poprzez rozwijanie swoich pasji artystycznych i ekologicznych. Swój udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej zgłosiło 6 placówek z powiatu gnieźnieńskiego i 1 z powiatu wągrowieckiego.
Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru związanego z charakterem konkursu, poziom warsztatu wykonawczego, interpretację wokalno-sceniczną, ekologiczny strój sceniczny, tekst własnego autorstwa i używanie dodatkowych instrumentów muzycznych.
Wszystkie występy zostały przygotowane z dużym zaangażowaniem zarówno występujących zespołów jak i ich nauczycieli, poziom festiwalu był bardzo wysoki, piosenki ciekawie wykonane. Po wnikliwych naradach komisja konkursowa postanowiła przyznać 4 nagrody główne i 3 wyróżnienia:
I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza z Kłecka z repertuarem „Do kosza” poświeconym segregacji odpadów – otrzymał maksymalną liczbę punktów-54.
II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Gniezna z piosenką „Jasne niebo” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej z Kłecka „Ekologia według niepokornych” – 51 pkt.
III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 z Gniezna „Ziemia, zielona wyspa” - otrzymując 49 pkt.
Wyróżnienia:
- Specjalny Ośrodek- Szkolno – Wychowawczy im. Janusz Korczaka z Wągrowca „Piosenka ekologiczna”;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gniezna „Ziemia, zielona wyspa”;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 z Gniezna „Moja planeta”.
Nagrody wszystkim wykonawcom w postaci sprzętu rekreacyjno – sportowego wręczali: Alina Kujawska – Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Adam Serwatka - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku.
Dodatkową atrakcją festiwalu był gościnny występ zespołu muzycznego przy którym wszyscy bawili się znakomicie, przejażdżki quadem oraz gazikiem, a także zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego. Na wszystkich uczestników muzyczno - ekologicznej zabawy czekał również gorący posiłek. Wszyscy uczestnicy festiwalu wyjeżdżali z uśmiechem na twarzy, zadowoleniem oraz nadzieją spotkania za rok. Warto podkreślić że forma edukacji ekologicznej, jaką jest organizacja festiwalu nie tylko upowszechnia wiedzę o przyrodzie, propaguje konkretne zachowania korzystne dla środowiska, ale inspiruje dzieci i młodzież do działań w zakresie jego ochrony oraz uświadamia odpowiedzialność za stan środowiska poprzez zabawę. Jest to szczególny charakter pracy dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Idea konkursu ukazuje zaangażowanie i umiejętność przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych w formie śpiewu. Mając na uwadze powyższe Starostwo Powiatowe w Gnieźnie planuje kontynuować nową formę jaką jest organizacja festiwalu zachęcając do udziału również sąsiednie powiaty.
 
   
 
        


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail