top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

„POSESJE, ZAGRODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W BARWACH LATA”
2012/10/16 19:11:00 ( 3499 odsłon )

Konkurs miał za zadanie wypromować wygląd, estetykę i zagospodarowanie posesji i zagród  na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
Ideą konkursu było uhonorowanie tych właścicieli posesji i zagród, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do kształtowania korzystnego wizerunku regionu.
Konkurs składał się z dwóch etapów:
- pierwszy polegał na weryfikacji formularzy zgłoszenia wraz ze zdjęciami posesji,
- drugi obejmował wizytację zgłoszonych posesji i zagród.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie w terminie do 7 września 2012 r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciami posesji. Zgłoszenia przeszły pozytywnie weryfikację formalną.
W dniach 28 września i 1 października 2012 r. powołana Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 51/2012 z dnia 7 września 2012 r. Komisja ds. oceny posesji i zagród zgłoszonych do konkursu przeprowadziła wizytację 13 wybranych miejsc.
Sporządzono arkusze ocen zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Przedmiotem oceny były:
- stan budynku (ogólny wygląd, architektura, elewacja, pokrycie dachowe),
- mała architektura (ogólny wygląd: altany ogrodowe, domki gospodarcze),
- zagospodarowanie posesji, zagrody (otoczenie: podwórze, dojazd, ogrodzenie, stan trawników, chodników),
- ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy,
- część przeznaczona na wypoczynek i rekreację (huśtawki, ławki, fontanny, posągi, piaskownice),
- ład i porządek w obejściu.
O wyniku zadecydowała suma ocen wszystkich kryteriów.
Po przeprowadzeniu obrad Komisja postanowiła przyznać 4 nagrody główne i 9 wyróżnień.
 
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.10.2012 r. o godz. 10.00 na konferencji i sympozjum dotyczącej Tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz zdrowia środowiskowego.
 
Program konferenji i sympozjum do pobrania tutaj


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*