top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Jesienne Sprzątanie Świata
2012/10/12 14:30:00 ( 4147 odsłon )


Akcja „Sprzątania świata” organizowana jest cyklicznie 2 razy w roku przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie racjonalnej gospodarki odpadami. Przedsięwzięcie to skłania młodych ludzi do szerszych postaw proekologicznych i wzbudza większą wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.

 


W tegorocznej jesiennej edycji zorganizowanej dnia 11 października 2012 r. wzięło udział około 250 uczniów z 9 placówek oświatowych: I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa. Uczniowie zostali podzieleni na 9 grup (8 grup sprzątało Las Miejski w Gnieźnie, a 9 grupa z Witkowa teren przy Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin). W sumie udało się zebrać ok. 2,5 tony odpadów.

Po raz pierwszy w akcję Sprzątania Świata z inicjatywy Pani Krystyny Żok - Radnej Powiatowej włączono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa. Mając na uwadze potrzebę propagowania edukacji ekologicznej oraz duże zainteresowanie ze strony młodzieży Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w przyszłości planuje zaprosić pozostałe placówki oświatowe znajdujące się w Gminach Powiatu Gnieźnieńskiego.

Sprzątanie świata rozpoczęło się o 9:30. Na uroczystym podsumowaniu, młodzieży z placówek oświatowych z Gniezna za zaangażowanie i trud włożony w posprzątanie lasu, przy Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon” podziękował Wicestarosta Gnieźnieński – Robert Andrzejewski, a młodzieży z ZSP z Witkowa – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Alina Kujawska – Matanda, zapraszając wszystkich na ciepły posiłek. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwało Nadleśnictwo Gniezno.

Na uwagę zasługuje fakt, że dzień wcześniej, tj,10 październikaw całej Polsce obchodzone było Święto Drzewa. Drzewa i lasy odgrywają istotną rolę w działaniu ekosystemu, dlatego już od najmłodszych lat powinno się budzić świadomość w zakresie poszanowania zasobów przyrody. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi. Dlatego ważne jest wspieranie tego typu akcji, z których korzystają nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta, ale również jest to szansa dla nas na jesienny spacer po czystym lesie.

Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana była w ramach przedsięwzięcia pn. Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
     
 

 

                                                                                                             


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*