top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

KONFERENCJA I SYMPOZJUM
2012/10/9 20:29:00 ( 4232 odsłon )


Starostwo Powiatowe w Gnieźnie -Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski- 
Delegatura w Gnieźnie
Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Gnieźnie
 
 
dnia 23.10.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
 
przy ul. Jana Pawła II 9/10 (sala sesyjna)
 
organizują konferencję i sympozjum dotyczące

Tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz zdrowia środowiskowego
 
w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza
 
Starosta Gnieźnieński
Dariusz PilakProgram konferencji

I CZʌĆ— TRADYCYJNA OCHRONA ROŚLIN, INŻYNIERIA GENETYCZNA W ROLNICTWIE

9.30 - 10.00                Rejestracja uczestników
 
10.00 - 10.15              Otwarcie konferencji i sympozjum
 
10.15 - 11.00              „Rośliny genetycznie modyfikowane w rolnictwie – przyszłość czy zagrożenia” – dr Beata Dudzińska – Bajorek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, mgr inż. Marta Kędzierska, PZITS - Delegatura w Gnieźnie
 
11.00 - 11.45              „Strefy buforowe – uwarunkowania i ograniczenia podczas wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin" – dr hab. Roman Kierzek, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 
11.45 - 12.15              Przerwa kawowa
 
Program sympozjum

II CZʌĆ— ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE A ŻYCIE I ZDROWIE CZŁOWIEKA

12.15 – 13.00              „Jakość wody przeznaczonej do spożycia i czystość powietrza atmosferycznego ważnymi elementami środowiska wpływającymi na zdrowie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego” - mgr Grażyna Bernaciak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie
 
13.00 – 13.45              Projekt „Odświeżamy nasze miasta”- mgr Ewa Cybułka, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie


PODCZAS KONFERENCJI I SYMPOZJUM NASTĄPI UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU "POSESJE, ZAGRODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W BARWACH LATA"


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*