top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Uwaga !!! Trwa akcja usuwania azbestu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
2012/9/21 15:07:00 ( 3119 odsłon )

Uwaga !!!
 
Trwa akcja usuwania azbestu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
Do wzięcia udziału w akcji pozostało już niewiele czasu
 
 


W dniu 21 września 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO – Wykonawca zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przeprowadził rozbiórkę (demontaż) płyt eternitowych z dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie, gmina Czerniejewo.
Pracom w terenie przyglądali się Pani Danuta Grychowska, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Pan Dariusz Pilak, Starosta Gnieźnieński.
Powiat Gnieźnieński już 5 rok tj. od 2008 r. koordynuje realizację likwidacji azbestu przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu, Miasta Gniezna oraz gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.
W bieżącym roku akcja usuwania azbestu jest dodatkowo finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Powiat Gnieźnieński uzyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 300 000 zł. Przy czym łącznie na likwidację azbestu zabezpieczono kwotę 481 000 zł.
Podczas tegorocznej akcji usuwania azbestu nowością jest również udział dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który kształtuje się na poziomie 85% w stosunku do całkowitej wartości zrealizowanych prac, co daje możliwość zrealizowania większej ilości wniosków.
Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego przekazały już do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ponad 215 wniosków od osób zainteresowanych usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości. Z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego przekazano do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy  już ponad 150 ton płyt eternitowych.
Zgodnie z Regulaminem udzielania finansowania przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” usunięcie azbestu jest finansowane w 100 %, bez wkładu własnego wnioskodawcy, pod warunkiem, że całkowity koszt prac nie przekroczy 15 000 zł.
Wnioski można jeszcze składać w gminach właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości, jednak nie później niż do dnia 30 września 2012 r.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce „Azbest” lub „Wnioski do pobrania”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego Powiatu do wzięcia udziału w naszej akcji i usunięcia azbestu ze swoich posesji. 
 
 
 


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*