top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

KONFERENCJA
2012/9/19 10:30:00 ( 3902 odsłon )

 
 
Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak i Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Potencjał rozwojowy i możliwości dofinansowania odnawialnych źródeł energii szansą dla rozwoju społeczności lokalnej Powiatu Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego”, która odbędzie się dnia 5 października 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo (Sala Konferencyjna).


Program konferencji
 
9.00 – 9.15         Rejestracja uczestników.
 
9.15 – 9.45        Wystąpienie Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego - Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii potencjałem rozwojowym społeczności lokalnej.
 
9.45 – 10.00      Wystąpienie Poseł na Sejm RP Krystyny Pośledniej – Nowa perspektywa finansowania na lata 2014 – 2020. Cele operacyjne: ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów i przejście na gospodarkę niską emisją.
 
10.00 – 10.15      Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka - Działania samorządu lokalnego podjęte na Konwencie Wójtów i Burmistrzów wspierające odnawialne źródła energii.
 
10.15 – 11.00      Wystąpienie Dyrektora Generalnego firmy Asket Romana Długi - Efektywność ekonomiczna i energetyczna OZE na przykładzie biomasy (z uwzględnieniem programu proponowanego przez Instytut Energii Odnawialnej).
 
11.00 – 11.30       Przerwa kawowa.
 
11.30 – 12.00       Wystąpienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Hanny Grunt – Możliwości pomocy finansowej z projektów Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie OZE.
 
12.00 – 12.30        Wystąpienie Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotra Łykowskiego – Dofinansowanie OZE w ramach programów unijnych.
 
12.30 – 13.00        Wystąpienie przedstawiciela Banku Ochrony Środowiska - Kredyty na inwestycje z zakresu OZE.
 
13.00 – 14.00        Debata „Potencjał rozwoju OZE dla społeczności lokalnej” z udziałem przedstawicieli Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, KRUS, moderatorzy Roman Długi, Magdelena Musiałowicz.
 
Pokaz praktyczny produkcji brykietów - firma Asket (w przerwie konferencji lub na końcu).


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*