top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

XII EDYCJA EKOLIDERA
2012/6/15 16:05:00 ( 2460 odsłon )

W piątek tj. 15 czerwca 2012 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy „OLKÓWCE”, odbyło się podsumowanie XII edycji konkursu Ekolider, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno.
 
Konkurs skierowany był do placówek oświatowych czynnie biorących udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Idea konkursu dotyczy kształtowania ekologicznych zachowań uczniów i wspiera działania na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.
EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
 
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 22 placówek oświatowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej.
Łącznie zebrano 105 175,47 kg surowców wtórnych; 1 237,65 kg baterii; 6 406,10 kg nakrętek; 3 418,00 kg karmy oraz 105 szt. budek lęgowych.
 
W ciągu 12 lat trwania konkursu o tytuł „Ekolidera” zebrano razem prawie 500 000 kg surowców, które nie trafiły na składowisko odpadów, a uzyskane środki zasiliły kasy placówek oświatowych wspomagając je w dalszej edukacji ekologicznej lub skromny budżet uczniowski oraz ponad 54 000 kg karmy dla zwierząt leśnych; 9 438, 88 kg baterii; 14 563,26 kg nakrętek, 447 szt. budek lęgowych, 7 szt. paśników, 25 szt. karmników i 39 szt. budek dla nietoperzy.
 
Celem piątkowego spotkania było uhonorowanie najlepszych placówek oświatowych czynnie biorących udział w edukacji ekologicznej i wykazujących chęć działania na rzecz ochrony środowiska. Gratulacje dla najlepszych ekoliderów i nagrody wręczali: Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak, Prezydent Miasta Gniezna – Jacek Kowalski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno – Michał Michalak, Łowczy Powiatowy – Jerzy Modrzejewski, Maria Brykczyńska – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Jadwiga Trzcińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.


W XII edycji konkursu kapituła konkursowa przyznała 4 tytuły „EKOLIDERA” oraz 6 wyróżnień.
 
Tytuł Ekolidera zdobyli:
- Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie” z Gniezna
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Fiedlera z Gniezna
- Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom z Gniezna
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Gniezna.
 
Wyróżnienie otrzymali:
- Przedszkole nr 2 „Źródełko” z Gniezna
- Przedszkole nr 17 „Piastowska Gromada” z Gniezna
- Przedszkole nr 1 „Chatka Puchatka” z Trzemeszna
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego z Trzemeszna
- Szkoła Podstawowa im. A Fiedlera z Karniszewa
- Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum z Trzemeszna.
 
Wysiłek i zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz ochrony środowiska został dostrzeżony. Ekoliderzy i wyróżnieni otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez organizatorów oraz przez „Recal” Fundację Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach, „Rebę” Organizację Odzysku S.A., Firmę Alkom, Firmę Wtór-Jan, Firmę Elpos, Koła Łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego, Urbis Sp. Z o.o., Pec Sp. Z o.o., Mpk Sp. Z o.o., Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.
Patronat nad konkursem sprawowała Sidonia Jędrzejewska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego i Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP.
 
Kapituła konkursu przyznała również dwa tytuły Mecenasa Przyrody. Otrzymali je: Anna Wójcik – Starczewska –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Fiedlera w Gnieźnie oraz Włodzimierz Jankowski – Prezes Koła Łowieckiego 59 Szarak Mieleszyn.
 
Treści ekologiczne realizowane w ramach konkursu mają pozytywny wpływ na uświadamianie dzieciom i młodzieży jak ważna w dzisiejszych czasach jest troska o środowisko. Duże zainteresowanie konkursem świadczy o chęci działania ze strony dzieci i młodzieży w kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku.
 
Spotkanie realizowane było w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
             


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*